Laxfisket i Bottniska viken förbjuds från och med 25.7

Jord- och skogsbruksministeriet 23.7.2013 12.14
Pressmeddelande -

Finlands laxkvot för Bottniska viken håller på att uppfyllas och därför förbjuder jord-och skogsbruksministeriet laxfisket. Förbudet gälller endast Bottniska viken, vilket innebär att laxfisket i Finska viken kan fortsätta. Kvoterna fastställs årligen med Europarådets förordningar som medlemsländerna ska iaktta.

Finlands tillåtna kvot för laxfiske i Östersjöns huvudbassäng och i Bottniska viken i år är sammanlagt 35 103 laxar. I fiskerinäringens fångstregister hade den 21 juli registrerats cirka 25 000 fångade laxar, som är cirka 70 procent av den tillåtna kvoten.

Fiskarna anmäler laxfångstuppgifterna till ELY-centralerna inom 48 timmar från det att fångsten lossats. Laxfiskarnas fångstanmälningar och fiskhandlarnas köpanmälningar, som lämnas in separat, jämförs sinsemellan i ELY-centralerna, vilket ger en exakt uppgift om fångstmängderna. Eftersom uppföljningen av fångstmängderna inte sker helt i realtid, måste det rätta ögonblicket att avbryta laxfisket uppskattas. Enligt ministeriets uppskattning håller årets kvot nu på att uppfyllas i Bottniska viken.

Ytterligare information:
Jarmo Vilhunen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 315