Regeringsprogram ger lyft åt ekologisk och närproducerad mat

Jord- och skogsbruksministeriet 16.5.2013 10.40
Pressmeddelande -

Regeringen fattade i dag principbeslut om ett program för utveckling av ekobranschen och ett program för utveckling av närmatssektorn. Programmen bidrar till att uppfylla regeringsprogrammets mål som gäller att öka produktionen av eko- och närmat och att höja produkternas förädlingsgrad.

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen är nöjd med att när- och ekomat har fått egna utvecklingsprogram som tagits fram tillsammans av förvaltningen och branschaktörerna.

− Allt fler människor vill äta eko- och närmat. Det är viktigt att staten tar hänsyn till människors tycke och smak och vill aktivt arbeta för att förbättra utbudet av eko- och närmat. Dessa program är ett konkret bevis på detta och jag önskar att de också är en stark signal för näringen, säger minister Koskinen.

20 procent av åkermarken ekologiskt odlad

Ekoprogrammets främsta mål är att utvidga arealen för ekologisk odling upp till 20 procent före år 2020. Vidare ligger fokusen på attraktiviteten hos ekologisk husdjursproduktion. För att uppnå målen, reserverar man anslag för åtagandena som gäller ekologisk produktion, utvecklar investeringsstödets villkor och ser till att det finns inhemskt proteinfoder på marknaden.

Enligt programmet ska sortimentet med ekoprodukter utökas genom att man ger stöd till företag som förbehandlar, distribuerar eller vidareförädlar ekologiska råvaror. Ytterligare kommer utbildning av företagare samt informationsspridning att hjälpa att efterfrågan och utbudet möts och att kunskapen om branschen förbättras.

− Förvaltningen hjälper ekobranschen att utvecklas på många sätt. Nu är det branschaktörernas tur att ta dessa verktyg i bruk och producera mer ekologiskt, säger lantbruksöverinspektör Leena Seppä på jord- och skogsbruksministeriet.

Klara mål för utveckling av närproducerad mat

Programmet för utveckling av närmatssektorn gör närmaten mer känd och ger klara mål och riktlinjer för utvecklingen fram till år 2020. Det ger såväl producenter, förädlare som konsumenter ett starkt budskap om närmatens betydelse och positiva framtidsutsikter.

− Programmet har redan ett värde i sig, konstaterar närmatskoordinator Kirsi Viljanen. − Det är först nu som vi börjar inse vilka olika effekter närmaten har och vad en större andel av närmat till exempel inom de offentliga upphandlingarna betyder för regionens ekonomi och sysselsättning, säger Viljanen.

Programmens gemensamma mål handlar om att förbättra möjligheterna för en småskalig livsmedelsförädling och försäljning med hjälp av lagstiftning och information samt att höja produkternas förädlingsgrad. Ett ytterligare mål är att man ökar andelen ekologiska produkter och närmat vid offentliga upphandlingar genom att förbättra upphandlingskompetensen och de kvalitativa kriterierna.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki (programgruppernas ordf.), tfn 0295 16 2254
lantbruksöverinspektör Leena Seppä (ekobranschens utvecklingsprogram), tfn 0295 16 2373
närmatskoordinator Kirsi Viljanen (närmatsprogrammet), tfn 0295 16 2142
e-post: fö[email protected]