Övergången till blyfria kulor görs lättare genom en ändring av jaktförordningen

Jord- och skogsbruksministeriet 27.11.2019 15.54 | Publicerad på svenska 28.11.2019 kl. 22.12
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår en ändring i statsrådets jaktförordning som ska öka användningen av blyfria kulor vid jakt. Förordningen har sänts på remiss. Remisstiden löper ut den 15 januari 2020.

I förordningen ingår bestämmelser om viktkrav på blyfri kulammunition på ett sätt som gör det möjligt för jägare att börja använda mer blyfria kulor. 

- På marknaden finns blyfria kulor som inte uppfyller kraven i den gällande jaktförordningen, trots att den blyfria kulammunitionens prestanda är nästan likadan som hos blykulor, säger Janne Pitkänen, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Kunskapen om blyammunitionens negativa hälsoeffekter har ökat under de senaste åren. En del jägare har redan börjat använda blyfria kulor.

- Patronindustrin har utvecklat nya blyfria och effektiva alternativ till blykulor. I synnerhet det ökade utbudet av kopparkulor har bidragit till att blyfria kulor blivit vanligare vid jakt på hjortdjur, säger Janne Pitkänen.

Utvecklingen är positiv med tanke på människors hälsa eftersom med blyfri ammunition undviker jägare att få bly i viltköttet.

Koppar är lättare material än bly, men samtidigt behåller en kopparkula sin massa bättre än en blykula, och av kopparkulan blir det knappt några splitter kvar i fångsten.

Linkit:
Begäran om utlåtande
Utkast
Promemoria på finska

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2338, [email protected]
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 055, [email protected]

Läs mera:
Kanslichef Jaana Husu-Kallios blogg: Ei lyijyä lautaselle