Jord- och skogsbruksministeriet tog beslut om begränsad jakt på brunand, småskrake och alfågel

Jord- och skogsbruksministeriet 17.8.2018 15.28
Pressmeddelande

Ministeriet har utfärdat förordningar om begränsad jakt på brunand, småskrake och alfågel. Småskrake och alfågel får inte alls jagas under tre års tid. Förbudet rör också alfåglar som jagas i inlandet. I havsområdet gäller jägarspecifika fångstkvoter som ger rätt att skjuta högst fem alfåglar per dygn.

Detta system tillämpas nu för första gången. Enligt jaktlagen som ändrades i fjol kan man begränsa jakten genom ministeriets förordning i stället för att förbjuda den helt och hållet.

Målet med beslutet som gäller alfåglar är att minska fångsten avsevärt, men ändå ge en begränsad möjlighet till jakt i skärgården och samtidigt också till övrig viltvård som gagnar havsfåglar.

Restaurering av våtmarker ger mer bestående resultat

Under de senaste decennierna har många värdefulla fågelvatten växt igen och fågelfaunan har utarmats. Begränsad jakt är ett av sätten att förebygga viltfågelstammarnas tillbakagång. Ett långsiktigare sätt är att man sköter och restaurerar våtmarker som fåglarna använder som vilo- och häckningsplatser. Samtidigt förbättrar man också livsmiljöerna för skyddade och övriga våtmarksfåglar. 

- Vi har redan flera goda exempel på lyckade våtmarksprojekt, men det finns ett klart behov av mer omfattande förvaltnings- och skyddsåtgärder. Detta lyckas bäst i samarbete med markägare och jägare, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet meddelade i juni att de inom kort börjar bereda ett projekt kring detta tillsammans med andra aktörer.

Enligt de ändringar om gjordes i jaktförordningen i maj ska jägare från och med jaktår 2020 rapportera till Finlands viltcentral om fångster av vattenfåglar som minskar i antal.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på brunand under jaktåren 2018–2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på småskrake under jaktåren 2018–2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på alfågel under jaktåren 2018–2021

Läs också:
* Jord- och skogsbruksministeriet föreslår begränsad jakt på vattenfåglar som minskar i antal (25.6.2018)
* Ändrade jakttider börjar gälla vid ingången av juni (24.5.2018)
* Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska intensifiera samarbetet för att skydda livsmiljön för våtmarksfåglar (9.5.2018)

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 029 516 2338, [email protected]
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2391, [email protected]
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, [email protected]

Jakt Jari Leppä Vilt