Jord- och skogsbruksministeriets nya organisation

Jord- och skogsbruksministeriet 2.1.2013 11.18
Pressmeddelande -

Ministeriets nya organisation började gälla 1.1.2013. Den nya strukturen stärker ministeriets nya strategi som togs fram i våras. Enligt strategin ligger fokusen i ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet på två sektorer: mat och förnybara naturresurser. I stället för fem avdelningar och fyra fristående enheter har ministeriet nu tre avdelningar som är livsmedelsavdelningen, naturresursavdelningen och förvaltnings- och planeringsavdelningen.

Jordbruksavdelningen och avdelningen för livsmedel och hälsa bildar livsmedelsavdelningen som basas av avdelningschef Heimo Hanhilahti. Skogsavdelningen, fiske- och viltavdelningen och största delen av allmänna avdelningen (bl.a. vattenhushållnings- och miljöfrågor) bildar naturresursavdelningen som leds av avdelningschef Juha Ojala. Till förvaltnings- och planeringsavdelningens uppgifter hör förutom administrativa frågor även frågor som rör bl.a. förvaltningsområdets styrning, IT och geografisk information. Avdelningens chef är avdelningschef Pentti Lähteenoja.

Enhetsindelningen har också reformerats. Ministeriets nya organisationsschema, som också innehåller enheterna och enhetscheferna, kan läsas på: http://www.mmm.fi/attachments/mmm/ministerio/6CpLR6pL/MMM_organisaatio_1_1_2013_ml_paallikot_SV.pdf.

Mer information ger
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0295 16 2184
e-post: förnamn.efternamn(at)mmm.fi [jaana.husu-kallio]