Finland bland de första EU-länderna att genomföra landsbygdens utvecklingsprogram

3.7.2015 11.38
Pressmeddelande

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har fått positiv publicitet i EU. Programmet var ett av de första som kommissionen godkände och nu har man också börjat genomföra programmet.

- Det går att ansöka om alla programstöd redan nu, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen nöjt. – Den försenade EU-lagstiftningen gjorde att vi inte kunde inleda stödansökan enligt den tidsplan som Finland hade som mål. Detta är ett beklagligt faktum, men trots detta finns vi bland de första EU-länderna att genomföra programmet.

Landsbygdens utvecklingsprogram är det viktigaste verktyget att reformera jordbruket och förbättra landsbygdens livskraft. Den pågående programperioden löper över åren 2014–2020 och den officiella finansieringen för hela programperioden uppgår till 8,265 miljarder euro.

- Med anslag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, staten, kommuner och privata aktörer har man förbättrat förutsättningarna för företagande, bidragit till sysselsättningen, skött miljön och utvecklat tjänsterna på landsbygden. Nu fortsätter vi utvecklingsarbetet för att förbättra livskraften ytterligare, konstaterar minister Tiilikainen.

Elektronisk stödansökan

En stor förändring är också att alla stöd nu kan sökas på elektronisk väg. Sedan år 2009 har det varit möjligt att söka jordbruksstöd via Vipu-tjänsten. I år var andelen elektroniska ansökningar 86 procent. I år lanserades webbtjänsten Hyrrä som ger en möjlighet att söka även landsbygdens företags-, projekt- och strukturstöd elektroniskt.

- Möjligheten att söka stöd på elektronisk väg har tagits emot väl. Hittills har till exempel största delen av företags- och projektansökningarna kommit in via Hyrrä, 90 procent när det gäller företagsstöd och 81 procent när det gäller projektstöd, berättar Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.

Utvecklingsprogrammet stärker bioekonomin

Under programperioden 2007–2013 bidrog utvecklingsprogrammet bl.a. till att skapa eller bevara 75 000 arbetsplatser i landsbygdsområdena. Över 6 500 av dessa är nya arbetsplatser. Programmet har varit det viktigaste instrumentet när det gällt att minska näringsutsläpp och bevara naturens biologiska mångfald. Även ekologisk produktion och möjligheterna att förbättra djurens välbefinnande har ökat i popularitet.

- Programmet är ett viktigt instrument även för bioekonomin som har stora möjligheter när man tänker på såväl landsbygden som hela landets nationalekonomi, säger minister Tiilikainen.

Kampanjen Uppdatera din landsbygd utmanar till att se landsbygden ur ett nytt perspektiv

En landsomfattande kampanj ska göra utvecklingsprogrammets möjligheter bekanta för hela befolkningen. Kampanjen, som uppdaterar föreställningarna om landsbygden, ska under sommaren och hösten förankras i hela landet. Kampanjen körs i TV, radio, på nätet och olika landsomfattande och lokala evenemang.

Kampanjen vill påminna oss om att 95 procent av Finland består av landsbygd och att utvecklingsprogrammet är ett verktyg som ger nytta för hela landet och för oss alla.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger

avdelningschef Risto Artjoki, tfn 0295 162 286
konsultativa tjänstemannen Tiina Malm, tfn 0295 162 428
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Ytterligare information vid Landsbygdsverket ger
överdirektör Leena Tenhola, tfn 0295 31 2448
fornamn.eftenamn(at)mavi.fi

Mer information till stödsökande:
Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Leadergrupperna