Rådet för jordbruk och fiske i Bryssel 29 - 30.9: Rådet diskuterar stödet för skolfrukt

Jord- och skogsbruksministeriet 26.9.2008 8.00
Pressmeddelande -

Rådet för jordbruk och fiske diskuterar införandet av ett program för s.k. skolfruktstöd i EU enligt kommissionens förslag. På agendan står också hälsokontrollen av jordbrukspolitiken och kommissionens förslag till ändring av programmet för mathjälp till de mindre bemedlade. Finland representeras av jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Enligt kommissionens förslag ska programmet för skolfrukt införas läsåret 2009/2010. Skolfruktstöd ska användas till att dela ut frukt och grönt till skolelever. Barns och ungdomars felaktiga matvanor och otillräckliga motion som leder till övervikt och andra negativa hälsoeffekter, är ett gemensamt bekymmer inom hela EU.

Finland understödjer programmet men vill få mer medel för programmet. Enligt förslaget begränsas EU-stödet till högst 90 miljoner euro per läsår i hela EU. Finlands insats kommer att vara ca en miljon euro. Finland önskar också att medlemsländerna får bestämma självständigt vilka frukt, grönt och bär programmet ska omfatta. På det här sättet kan medlemsländerna utnyttja de olika grönsakssäsongerna och skördar av skogsbär. Finland tycker att även barn under skolåldern borde höra till målgruppen för det är viktigt att barnen lär sig de rätta matvanorna så tidigt som möjligt.

EU-ordförandelandet Frankrike har för avsikt att ta upp reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, dvs. hälsokontrollen, under mötet. Varje medlemsland lyfter fram tre frågor som de mest bekymrar sig för med tanke på reformen. För det finländska jordbruket är det viktigt med en mjuklandning när det gäller avveckling av systemet med mjölkkvoter och att systemen med produktionskopplade stöd får fortsätta inom nötköttsektorn och produktionen av potatisstärkelse.

Kommissionen ska presentera ett förslag till ändring av programmet för mathjälp till de mindre bemedlade som läggs fram för rådet. Avsikten är att anskaffa produkter såväl från interventionslagren som från marknaden, få ett bredare produktsortiment och att medlemsländerna bidrar med nationella pengar. I över 20 års tid har det varit möjligt att dela ut produkter från interventionslagren till de mindre bemedlade inom EU. Finland anslöt sig till programmet år 1996. I år uppgår värdet på programmet till ca 2,74 miljoner euro. Finland godkänner inte den nationella finansieringen som kommissionen föreslagit utan anser att programmet även i fortsättningen ska helfinansieras av EU.

Före rådets sammanträde hålls ett inofficiellt möte för fiskeministrar där ministrarna behandlar reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Matti Hannula, tfn 09-160 52730, 040 760 5954
överinspektör Niina Kauhajärvi, tfn 09-160 54274, 0400 864 274 (skolfruktstöd)

Sirkka-Liisa Anttila
EU