Jordbruks- och miljöminister Tiilikainen på exportfrämjande resa till Kina

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet 18.3.2016 11.00
Pressmeddelande

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen reser till Kina den 20 – 25 mars 2016. Tillsammans med ministern reser en företagsdelegation som består av 60 representanter närmast för sektorerna skog, mat och cleantech. Resans huvudsakliga syfte är att främja handelsförbindelserna mellan Finland och Kina. I programmet ingår också besök i den särskilda ekonomiska zonen Shenzhen och den särskilda administrativa regionen Hongkong.

Minister Tiilikainen träffar bl.a. den kinesiska skogsministern, vattenministern, miljöskyddsministern, ministern med ansvar för bostads- och urbaniseringsfrågor, biträdande jordbruksministern och biträdande ministern med ansvar för import och kvalitetskontroll.

På agendan står frågor som rör bl.a. utveckling av jordbruks- och livsmedelshandeln mellan Finland och Kina, samarbete i skogs- och vattenfrågor samt de möjligheter som klimatförändringen och urbaniseringen innebär för Finlands cleantech-export.

Under resan deltar Tiilikainen också bl.a. i ett cleantech-seminarium, ett nätverksbildningsmöte och ett finsk-kinesiskt skogsmöte.

Ministern förväntar sig att besöket stärker samarbetet mellan Finland och Kina:

- Vårt samarbete som har långa anor är väldigt fruktbart. Jag tror att detta besök stärker våra bilaterala förhållanden ytterligare och att vi fördomsfritt kan blicka framåt och även bilda nya partnerskap.

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 341 9934, [email protected]
Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 746 5802 och +358 50 4384297 (i Kina), [email protected]
Ismo Tiainen, direktör för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet, tfn 040 504 7494 och +358 50 462 4252 (i Kina), [email protected]

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar Team Finland Vatten