Beslut om lantgårdarnas investeringsstöd för år 2013

Jord- och skogsbruksministeriet 25.10.2012 11.06
Pressmeddelande -

Regeringen beslutade i dag om investeringsstödets objekt, maximibelopp och ansökningstider för år 2013. Finansieringsobjekten och stödnivåerna kommer i huvudsak att ligga på samma nivå som i år.

Stödet för värmecentraler som är avsett för att öka användningen av förnybar energi ska ändras. I fortsättningen får det maximala stödet på 35 procent av godtagbara kostnader beviljas i form av understöd, tidigare har det beviljats i form av räntestöd (20 procent) och understöd (15 procent). Stödet för värmecentraler inom husdjursproduktion och växthusodling är fortfarande lika stort som stödet för den aktuella produktionsbyggnaden.

Vidare har villkoren för investeringsstödet för får- och gethållning ändrats. I samband med byggandet får stöd också beviljas för en fullfodervagn eller något annat system för utdelning av foder som kommer i stället för en fast monterad utfodringsanordning. Stödet beviljas inom ramen för utfodringssystemets maximala enhetskostnad.

År 2013 finns det fyra ansökningstider: 2.1 − 1.2, 11.2 − 28.3, 15.4 − 16.8 och 2.9 − 18.10. Målet är att stödbesluten är klara inom ca två månader efter att ansökningstiden har löpt ut. På samma sätt som tidigare tillämpas ansökningstiderna för andra stödobjekt dock inte på inköp av lantbruksfastigheter eller på investeringar som görs på grund av av sökanden oberoende fall av skada.

Ytterligare information
regeringssekreterare Mika Saari, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2134
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, Landsbygdsverket, tfn 020 772 568