Betydande spetsprojektfinansiering för Ijo älv - Nytt steg i att återställa vandringsfiskbestånd

Jord- och skogsbruksministeriet 2.3.2017 9.50 | Publicerad på svenska 2.3.2017 kl. 11.43
Pressmeddelande
Minister Tiilikainen

Regeringen ska återställa vandringsfiskbestånd i Ijo älv. Vid Raasakka kraftverk i Ijo ska byggas en fiskväg, genomföras en plan för utplantering av smolt, flyttas laxar och havsöringar förbi kraftverket och inledas ett pilotprojekt som gäller konstruktioner för nedvandrande smolt. Även livsmiljöerna i den gamla älvfåran i Raasakka och Maalismaa ska restaureras.

Projektets totalkostnader uppgår till ca 4,3 miljoner euro. Av denna summa täcker staten två miljoner euro med spetsprojektfinansieringen. Andra finansiärer är PVO-Vesivoima Oy, Norra Österbottens förbund, fiskeområdena, Forststyrelsen och områdets kommuner, dvs. Uleåborg, Ijo, Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo.

Fiskvägen i Raasakka och de övriga återställande åtgärderna ger vandringsfiskbestånden möjlighet till en naturlig livscykel. Bakom fem dammar finns det fortfarande över 600 hektarer stort produktionsområde för laxfiskar.

– Ijo älv har varit och är i fortsättningen också en av Finlands viktigaste laxälvar. Med hjälp av odling har man kunnat bevara lax, havsöring och vandringssik i Ijo älv, och bestånden kan returneras tillbaka till den naturliga miljön. Förutom att man vill skydda vandringsfiskbestånd vill man också öka älvens rekreations- och turistvärde, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Minister Tiilikainen träffade i dag aktörer som är centrala i Ijo älvs vattenområde och bekantade sig med Raasakka kraftverk och fiskvägsplanerna.

Ijo älvs spetsprojekt är ett led i projektet Iijoen otva som förvaltas av Norra Österbottens förbund. Detta treåriga projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden ska återställa vandringsfiskbestånden, värna om laxtbeståndet i Östersjön och skapa en gemensam vision för Ijo älv. Vissa åtgärder, t.ex. utplanteringarna och restaureringen av den gamla fåran, inleds i år. Byggandet av fiskvägen i Raasakka inleds år 2018 när bygglovet för projektet är klart.

– Det breda samarbete som alla kommuner längs med älven, kraftverksbolaget, Forststyrelsen och de övriga aktörerna deltar i samt statens starka engagemang i vandringsfiskåtgärderna gör det möjligt för oss att stiga in i en ny fas när det gäller att öka värdet på Ijo älvs vattenområde, konstaterar landskapsdirektören för Norra Österbottens förbund Jussi Rämet.

Med hjälp av de åtgärder som hör till spetsprojektet Naturpolitik vill regeringen förbättra tillståndet hos vandringsfisk och hotade fiskbestånd i olika delar av landet. Jord- och skogsbruksministeriet kanaliserar särskilt spetsprojektpengar till samfinansierade konkreta snabbstartsprojekt med ett kraftigt regionalt engagemang.

Foto: Illustrationsbild på fiskvägen i Raasakka. (NTM-central) 

Mer information:
Jyrki Peisa, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836
Jouni Tammi, fiskeriöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2313
Jussi Rämet, landskapsdirektör, Norra Österbottens förbund, tfn 040 586 3877

Fiskar Fiskerinäring Fritidsfiske Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Vatten spetsprojekt