Ändringar i lagen om Forsstyrelsen, nytt utkast på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet 28.10.2015 13.01
Pressmeddelande Ändringar i lagen om Forsstyrelsen, nytt utkast på remiss

Samråden kring lagen om Forststyrelsen ordnades förra veckan i Helsingfors, Uleåborg och Rovaniemi. Om lagutkastet lämnades över 100 muntliga eller skriftliga kommentarer.

Enligt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen visade samråden att man sätter värde på Forststyrelsens arbete.

- Samråden gav vid handen att Forsstyrelsens arbete uppskattas brett. Många onödiga farhågor skingrades säkert också. Jord- och skogsbruksministeriet ska omarbeta lagutkastet utifrån kommentarerna. Det är viktigt att Forsstyrelsen trots de nödvändiga förändringar som lagstiftningen kräver fortfarande är kapabel att agera enligt riksdagens vilja när det gäller att använda statens marker på ett mångsidigt och mångvärdigt sätt.

Det omarbetade lagutkastet sänds alltså ut på remiss innan regeringens proposition överlämnas till riksdagen. Lagen är planerad att träda i kraft i mars 2016.

Ytterligare information:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910

Kimmo Tiilikainen