Utkasten till förordningar som gäller begränsad jakt på sädgås och grågås på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet 27.6.2019 15.42 | Publicerad på svenska 1.7.2019 kl. 16.45
Pressmeddelande

Under den kommande jaktsäsongen får sädgås fortfarande jagas bara i oktober-november i flyttområdet för tundrasädgäss. Det tillåtna jaktområdet är nu dock större i Östra Finland. Förbudet mot jakt på grågås i inlandet förlängs med tre år. Remisstiden pågår fram till den 2 augusti 2019.

Enligt jaktförordningen är sädgås och grågås allmänt fredade under tiden  1.1–20.8 kl. 12. Från och med i fjol är det dessutom tillåtet att jaga grågås på åker redan från den 10 augusti.  För att jakten ska vara hållbar kan ministeriet dock förbjuda eller begränsa jakten under tiden 10.8–31.12. På grund av sädgåsens starka nedgång fick man inte alls jaga den 2014–2016. Under åren 2017–2018 var jakten delvis tillåten.  Från och med jaktåret 2013 har det varit förbjudet att jaga grågås i inlandet.

Det föreslås att den begränsade jakten på sädgås ska fortsätta tre år framåt för att den häckande populationen ska hinna återhämta sig och för att Naturresursinstitutet ska bli färdigt med kartläggningen av häckningsområdena och uppföljningen av den häckande populationen. Detta är nödvändigt för att jakten ska vara hållbar. Den tillåtna jakttiden infaller 1.10–30.11, men det tillåtna jaktområdet utvidgas i år att också omfatta hela landskapet Södra Karelen samt flera kommuner i landskapen Södra Savolax och Norra Karelen. Förbudet att jaga grågås i inlandet ska också gälla jaktåren 2019–2021.

Jaktområden där jakt på sädgås är tillåten

Enligt förordningsutkastet får sädgås jagas 1.10–30.11.2019 i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kitee, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunen Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

Motiveringen till jakten under denna tid och i dessa områden är att den svagare populationen av taigasädgäss som i regel flyger norr om linjen Joensuu–Nystad till Sverige redan flyttat vid ingången av oktober. Merparten av de sädgäss som i stora flockar vilar sig i landets sydvästra delar i oktober-november är tundrasädgäss. Populationen häckar i Ryssland och är stark och stabil. 

Det förväntas att grågås breder ut sig även i inlandet

Jaktförbudsområdet för grågås under jatkåren 2019–2021 är detsamma som tidigare. Målet är fortfarande att begränsa jakttrycket på den population av grågäss som häckar och breder ut sig i inlandet så att populationen ska bli en stark och värdefull viltresurs även i inlandet. Grågås breder ut sig långsamt, varför en tillräckligt lång fredningstid är det enda sättet att bidra till artens utbredning i inlandet.

Förbudet mot jakt på grågås gäller i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Päijänne-Tavastland, i kommunerna Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli och Etseri i landskapet Södra Österbotten, i kommunerna Halsua, Lestijärvi, Perho och Vetil i landskapet Mellersta Österbotten, i landskapet Lappland förutom kommunerna Kemi, Keminmaa, Torneå och Simo, i kommunerna Iitti och Kouvola i landskapet Kymmenedalen samt i kommunerna Haapajärvi, Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi och Vaala i landskapet Norra Österbotten.

Utkast till förordning om jakt på sädgås
Utkast till förordning on jakt på grågås
Utkast till promemoria som gäller sädgås (på finska)
Utkast till promemoria som gäller grågås (på finska)

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2338

Djur och växter Jakt Maa- ja metsätalousministeriön asetus Vilt