Minister Tiilikainen vill skynda på branschavtalet för betodling

Jord- och skogsbruksministeriet 29.2.2016 13.27
Pressmeddelande

Förhandlingarna mellan industrin och odlarna om ett branschavtal har avbrutits. Industrin har bett att jord- och skogsbruksministeriet utser en medlare. Enligt EU:s marknadsförordning ska ett medlemsland vidta nödvändiga åtgärder för att skydda parternas intressen då det inte finns något branschavtal.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen ser gärna att ett branschavtal nås och har därför utsett en medlare som är jord- och skogsbruksministeriets före detta avdelningschef Heimo Hanhilahti. Arbetet inleds omgående. För ett år sedan behövdes det också en medlare då avtalet nåddes under ledning av ministeriets före detta kanslichef Jarmo Vaittinen.

Branschavtalet mellan sockerfabriken och odlarna fastställer köpvillkoren för sockerbeta. Avtalet följer bestämmelserna i EU:s marknadsförordning. Ett avtal bör nås så fort som möjligt för att odlarna kan sätta igång med förberedelserna för årets sådd. Odlarna kan inte ta fram odlingsplaner eller göra fröbeställningar utan information om leveransavtalets villkor. Sockerfabriken måste igen se till att det finns tillgång till råvara. Industrin ingår leveransavtal med odlarna efter att branschavtalet är klart.

Mer information:
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Leena Seppä, lantbruksöverinspektör, tfn 0295 162 373
[email protected]

Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk