Ministeriet vill lösä problemet med gårdsvargar

Jord- och skogsbruksministeriet 1.2.2013 8.30
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet är mycket bekymrat över de negativa sociala konsekvenser som vargar fört med sig samt det växande antalet olagligheter och ytterst negativa attityder gentemot stora rovdjur som vargfrågan har väckt. Senaste tidens tråkiga incidenter och starka ställningstaganden bara förlänger och stärker konflikten. Minister Koskinen vill lugna ner situationen genom att vidta specialåtgärder för att få kontroll över problemet med gårdsvargar.

Ministeriet inleder i mars en extern bedömning av rovdjurspolitiken. Ministeriet förutsätter att bedömningen också innehåller utvecklingsförslag till åtgärder och riktlinjer för att förvalta och skydda stammar av stora rovdjur. Arbetet blir färdigt tidigast vid utgången av året, varför minister Koskinen vill lugna ner situationen som på vissa orter redan är mycket inflammerad.

Ministeriet skickade i dag på remiss ett utkast till förordning som ökar den största tillåtna fångstmängden med fem (5) vargar. Denna extra kvot ska användas för att få kontroll över det s.k. gårdsvargsproblemet.

För att kunna inrikta kvoten tar ministeriet hjälp av experter, dvs. viltvårdsråden. Ministeriet har uppmanat de regionala viltvårdsråden att bedöma läget inom det egna verksamhetsområdet och lämna förslag om områden som ska få dispens för att avhjälpa den problematiska situationen med vargar på gårdsplaner. Ytterligare ska viltvårdsråden komma med förslag till andra åtgärder som hjälper att minska skador och problem. De regionala viltvårdsråden sammanträder vecka 7-9.

De regionala viltvårdsråden lämnar förslagen till riksviltvårdsrådet som ger en rekommendation till Finlands viltcentral om användningen av den extra kvoten och lämnar ett förslag till ministeriet om övriga åtgärder som man kommer att vidta för att minska skador och avhjälpa problemen. Riksviltvårdsrådet sammanträder 28.2.

Från vecka 12 är det således möjligt för Finlands viltcentral att bevilja dispenser utifrån motiverade ansökningar.

På hösten 2012 efter reproduktionstiden var vargpopulationens storlek uppskattningsvis 180-200 individer. Förmodligen har vinterns lagliga och olagliga jakt minskat stammen. En uppskattning av vinterpopulationen blir färdig inom en vecka.

Sverige kommer under våren att ordna ett möte för de finska, svenska och norska statssekreterarna som svarar för rovdjursfrågor. Sverige och kommissionen har en konflikt kring riktlinjerna för den svenska vargpolitiken. Sverige har försökt tillämpa ett nytt och välgrundat sätt att minska oron och öka acceptabiliteten för varg hos lokala invånare. Ministeriet kommer att ge sitt bifall till Sveriges plan. Ministeriet föreslår en gemensam delegation med Sverige som ska förhandla med miljökommissionären om flexiblare sätt att beakta de lokala invånarnas bekymmer när det gäller att skydda och reglera vargpopulationer.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 0295 16 2132
avdelningschef Juha Ojala, tfn 0295 16 2415
biträdande avdelningschef Christian Krogell, tfn 0295 16 2202
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0295 16 2391

Jari Koskinen