Minna-Mari Kaila ska leda jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning

Jord- och skogsbruksministeriet 21.12.2016 15.11
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde i dag AFM Minna-Mari Kaila till avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning. Kaila ska arbeta som avdelningschef 1.1.2017 - 30.4.2019, dvs. så länge som tjänstens ordinarie innehavare Risto Artjoki är tjänstledig. Som bäst arbetar Artjoki som statssekreterare för Samlingspartiets regeringsgrupp.

Kaila kommer från MTK där hon sedan år 2013 arbetat som jordbruksdirektör och under åren 2011 - 2013  som direktör för linjen för landsbygdsföretagsamhet. Åren 2010 – 2011 arbetade Kaila som jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttilas statssekreterare.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910