Namnet Lapin Poron liha EU-skyddat

Jord- och skogsbruksministeriet 7.5.2009 8.20
Pressmeddelande -

Lapin Poron liha (renkött från Lappland) har nu också på EU-nivå erkänts som en högkvalitativ och traditionell produkt. Genom kommissionens förordning befinner sig Lapin Poron liha nu bland Parmaskinkan och andra produkter som tilldelats skyddad ursprungsbeteckning (SUB).

Renköttet som omfattas av benämningen ska härstamma från renar som fötts och vuxit upp inom det finska renskötselområdet. Styckning och förpackning av köttet ska också ske i samma område. I Finland produceras årligen 2 – 2,5 miljoner kilo renkött.

Bland finländska produkter är det endast Lapin Puikula (Lapplands mandelpotatis) som tidigare registrerats som skyddad ursprungsbeteckning. I fjol fick namnet Kainuun rönttönen beteckningen SGB, skyddad geografisk beteckning. Därtill är sahti (hembryggt öl), kalakukko (limpa med inbakad fisk) och karelska piroger registrerade som garanterade traditionella specialiteter (GTS).

Avsikten med EU: s namnskyddssystem är att skydda livsmedel och jordbruksprodukter från missbruk och billigare imitation. I allmänhet gäller skyddet produkter som traditionellt har framställts eller producerats inom en bestämd region eller enligt en viss produktionsmetod i flera generationer. För konsumenten innebär skyddssystemet att produktens ursprung, råvaror och tillverkningsmetoder är kända.

Det finns tre olika system för att skydda produkterna. Beteckningen skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB) skyddar produktionen inom produktens traditionella geografiska region. Den tredje beteckningen garanterad traditionell specialitet (GTS) skyddar däremot produktens traditionella produktionsmetod. Systemet gäller i alla EU-länder och ett registrerat namn är skyddat inom hela gemenskapsområdet. Inom EU njuter redan över 800 produkter namnskydd.

Fredagen 8.5.2009 kl. 9.00 ordnar renbeteslagens förbund en presskonferens om namnskyddet i förbundets sammanträdeslokal, Koskikatu 33 A, Rovaniemi.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Maija Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160
542 78, [email protected]
byråchef Matti Särkelä, Renbeteslagens förbund, tfn 040 581 1971, [email protected]

Sirkka-Liisa Anttila