Rådet för jordbruk och fiske diskuterade förslag om förbättring av lantbrukarnas ställning

Jord- och skogsbruksministeriet 15.11.2016 18.08 | Publicerad på svenska 16.11.2016 kl. 12.51
Pressmeddelande

Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Bryssel den 14 och 15 november 2016. Arbetsgruppen för jordbruksmarknader som tillsatts av kommissionen presenterade sina resultat för rådet. Arbetsgruppens rapport innehåller förslag som ska förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Vidare kommer gruppen med förslag som gäller reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Arbetsgruppen föreslår bl.a. åtgärder på europeisk nivå för att bekämpa orättvist handelsbruk och öka transparensen i kedjan. Rapporten innehåller också metoder som ska förbättra samarbetet mellan producenterna och nya verktyg för att förutse och hantera marknadsrisker. Rådet tackade arbetsgruppen för ett viktigt arbete och flera länder understödde gruppens förslag.

Enligt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen behövs det nu nya verktyg för att förbättra producenternas dåliga ställning. Tiilikainen välkomnar rapporten. De metoder som arbetsgruppen föreslår t.ex. för att förbättra livsmedelskedjans transparens är värda att understödjas. Även ett ökat antal riskhanteringsmetoder är viktiga instrument när man vill förbättra kedjans funktion.

Frihandelsavtalens effekter för det europeiska jordbruket samt forskning och innovationsverksamhet inom EU:s jordbrukssektor fanns också på rådets agenda.

Minister Tiilikainen stod som värd för en lunch som ordandes i samband med rådets möte. Under mötet diskuterade deltagarna, dvs. representanterna för Lettland, Frankrike, Sverige, Tjeckien och Estland, frågor som gällde markanvändning, ändringar av markanvändningen och skogsbruk (LULUCF). 

Ytterligare information: Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

Djur och växter EU och internationella frågor Fiskar Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar