Nya bestämmelser om försäljning av obehandlad mjölk

Jord- och skogsbruksministeriet 27.9.2013 7.41
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriets nya förordning är det i fortsättningen möjligt att sälja obehandlad mjölk i allt större mängder direkt till den slutliga konsumenten från gården utan ett s.k. anläggningsgodkännande. Bestämmelserna har ändrats på grund av en växande efterfrågan på obehandlad mjölk. Säljaren ska se till att livsmedelssäkerheten och konsumentinformationen ligger i linje med de nya bestämmelserna. Obehandlad mjölk som inte värmebehandlats kan innehålla sjukdomsalstrare, till exempel EHEC-, campylo-, listeria- och salmonellabakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor. Till riskgruppen hör små barn, gravida kvinnor, åldringar och långtidssjuka. Om obehandlad mjölk förvaras vid fel temperatur, kan detta också innebära en förhöjd sjukdomsrisk hos konsumenter. De som säljer obehandlad mjölk ska informera konsumenten skriftligen om mjölkens förvaringstemperatur och -tid och att den mjölk som ges åt riskgrupper ska vara värmebehandlad. Kravet på konsumentinformation gäller alla som säljer obehandlad mjölk oberoende av hur mycket mjölk de säljer. Mjölken ska uppfylla den s.k. E-klassens cell- och bakteriekrav och försäljningen ska ingå i gårdens egenkontroll. De gårdar som uppfyller dessa krav får utan andra nya åtgärder årligen sälja högst 2 500 kg obehandlad mjölk direkt till konsumenten på gården. De gårdar som lämnar en anmälan om livsmedelslokal till livsmedelstillsynsmyndigheten får sälja obehandlad mjölk utan begränsning direkt till konsumenten. Ytterligare måste gårdarna uppfylla kraven på hygien vid primärproduktion och livsmedelslokaler. Mjölken får vara högst två dygn gammal med en temperatur på högst 6 0C.Enligt de nya kraven ska gårdar som säljer över 2 500 kg obehandlad mjölk per år undersöka nötboskapen för salmonella och EHEC samt mjölken för EHEC och campylo- och listeriabakterier. Likaså ska gårdar som säljer över 2 500 kg getmjölk undersöka mjölken för salmonella och listeria. Anläggningar som packar obehandlad mjölk eller annan mjölk som inte värmebehandlats ska se till att mjölken kommer från gårdar som uppfyller kraven på primärproduktion. En enskild förpackning får innehålla mjölk endast från en gård. Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen säger att lättnaderna i försäljning av obehandlad mjölk är en önskad och positiv sak, men det är av största vikt att man slår vakt om konsumenternas hälsa och säkerhet. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2014.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktör, livsmedelssäkerhetsenheten Veli-Mikko Niemi, tfn 0295 16 2479
veterinäröverinspektör Joanna Kurki, tfn 0295 16 2151