Försäljning av OTSO skogstjänster till riksdagen för behandling

Jord- och skogsbruksministeriet 28.10.2016 9.09 | Publicerad på svenska 28.10.2016 kl. 15.30
Pressmeddelande

Statsrådet godkände i dag regeringens proposition om ändring av lagen om Finlands skogscentral. Bestämmelserna om affärsverksamhetsenheten och skogscentralens rätt att bedriva affärsverksamhet utgår från lagen vid ingången av 2017. Ändringen hänför sig till försäljningen av OTSO skogstjänster och skogsfastigheter i september. Från och med ingången av 2017 fortsätter skogscentralen att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Största delen av affärsverksamheten och den tillhörande egendomen har sålts till utomstående aktörer. I år fortsätter skogscentralen att sälja eller hyra ut den egendom som finns kvar. Enligt lagförslaget är denna verksamhet vid behov också möjlig efter årsskiftet. Skogscentralen bedriver inte affärsverksamhet på de här fastigheterna.

De offentliga förvaltningsuppgifterna ändras bara till den del det gäller skogsvårdsföreningar, dvs. de uppgifter som gäller dem, ska slopas. Den här ändringen hör ihop med ändringen av lagen om skogsvårdsföreningar 2014.

I lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information föreslås ändringar av teknisk karaktär som följer av ändringarna ovan. Dessa ändringar hänför sig inte till den bredare lagändringen som bereds som bäst och som rör öppenheten i informationen i systemet för skoglig information.

Ytterligare information:

Marja Kokkonen, forstråd, marja.kokkonen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2
Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, maija.kaukonen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2153

regeringens proposition