Procentsatsen för nedskärningar av direktstöd fastställd

Jord- och skogsbruksministeriet 29.10.2014 8.48
Pressmeddelande -

Kommittén för EU:s jordbruksfonder fastställde i torsdags beräkningsgrunderna för nedskärning av direktstöd 2014. Summan av direktstöd på över 2 000 euro skärs ned med 1,302214 procent. I fjol var procentsatsen 2,453658.

Stöden betalas ut som vanligt i början av december. Landsbygdsverket informerar om en närmare tidsplan.
Anledningen till nedskärningen är att man samlar in medel för jordbrukssektorns krisberedskap.

Närmare upplysningar:
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 16 2356
konsultativa Mirja Kiviranta, tfn 0295 16 2352
[email protected]

Petteri Orpo
EU