Prioriterade områden för utveckling av livsmedelskedjan fastställda

Jord- och skogsbruksministeriet 9.4.2015 15.49
Pressmeddelande

Prioriteringarna som handlar om att utveckla livsmedelskedjan 2015 är färdiga. Prioriteringarna tillämpas vid efterlysning av landsomfattande projekt som beviljas finansiering av medlen för utveckling av den nationella livsmedelskedjan. I år uppgår projektunderstödet till ca fyra miljoner euro. Målet för projekten är att förbättra livsmedelskedjans konkurrensförmåga, bidra till en hållbar matproduktion, öka uppskattningen av mat och matproducenter samt att främja matkulturen.

– Ett av målen är också att intensifiera samarbetet mellan aktörerna, vilket leder till bättre resultat, säger överinspektör Petri Koskela vid jord- och skogsbruksministeriet.

Sex olika prioriterade områden

I år söker man projekt som förbättrar livsmedelskedjedeltagarnas kompetens, ökar konsumenternas ansvarsfulla val och matens spårbarhet och ansvarsfullhet. Även eko- och närmat hör till de prioriterade områdena. En ny prioritering gäller att utveckla potatissektorn.

– På grund av de kraftiga prissvängningarna den senaste tiden vill man utveckla potatissektorn enligt målen i potatisstrategin bl.a. genom ett ökat samarbete. För första gången ingår också ökad användning av växtproteiner i de prioriterade områdena.  På detta sätt vill vi främja en hälsosam och miljövänlig kost enligt näringsrekommendationerna, säger Koskela.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer årligen de prioriterade områdena för livsmedelskedjans verksamhet. Landsbygdsverket sköter projektefterlysningen och den övriga projektförvaltningen. Ansökningstiden för projektunderstöd är 17.8 – 18.9.2015.


Ytterligare information:
Petri Koskela, överinspektör, tfn 0295 16 2382, [email protected]


De prioriterade områdena för projekt 2015: http://www.mmm.fi/attachments/ruoka/rRr2hreTz/Momentin_30_20_47_hankehaun_painoalueet_2015_sv.pdf
 

Information om matkedjeprojekt:
http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/livsmedelskedjans-verksamhet/Sidor/default.aspx

 

Petteri Orpo
mat