Skärgårdskommunerna och kommunerna med skärgårdsdel utnämndes för tre år

Jord- och skogsbruksministeriet 9.12.2016 11.15 | Publicerad på svenska 9.12.2016 kl. 15.36
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade den 8 december 2016 en förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas. Förordningen är i kraft till utgången av 2019.

Finland har åtta skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdel. Skärgårdsområdena i Nyslott och Kotka utvidgades.

Skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel representerar de största skärgårdsområdena, och de är föremål för de mest effektiva skärgårdspolitiska åtgärderna.

Av skärgårdskommunerna är fem belägna vid havskusten och tre i Inre Finland. Skärgårdskommuner är Pargas stad samt kommunerna Kimitoön, Enonkoski, Puumala, Sulkava, Karlö, Gustavs och Malax. 

Av de kommuner som fått status som kommun med skärgårdsdel är 20 belägna vid havskusten och 20 i Inre Finland. Följande kommuner har fått status som kommuner med skärgårdsdel: Joutsa, Jyväskylä, Kivijärvi, Kuhmoinen, Luhanka, Kuopio, Tervo, Kotka, Pyttis, Parikkala, Ruokolahti, Taipalsaari, Hirvensalmi, Nyslott, S:t Michel, Vaala, Juuka, Kitee, Lieksa, Liperi, Rääkkylä, Asikkala, S:t Karins, Nådendal, Salo, Tövsala, Nystad, Esbo, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lovisa, Borgå, Raseborg, Sibbo, Larsmo, Korsholm, Närpes, Vörå och Björneborg.

Sådana kommuner som utnämnts till skärgårdskommuner eller kommuner med skärgårdsdel finns inom 13 olika landskap. Till följd av förordningen är antalet skärgårdsinvånare 72 345 invånare. Utöver dessa bor det cirka 29 000 invånare på Åland. Skärgårdslagen gäller inte Åland.

Skärgårdslagen ålägger samtliga myndigheter skyldighet att i sin verksamhet beakta skärgårdens särställning. Det beslut som ger kommuner status som skärgårdskommuner inverkar på bl.a. kommunernas statsandelar, företagsstöd, kommunernas region- och målområdesstatus i EU samt på utvecklingen av trafikförbindelser. Regeringen beslöt år 2016 att returnera skärgårdstilläggen till kommunerna med skärgårdsdel med finansiering av 10 miljoner euro från och med år 2017.

Utöver ovan nämnda skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel har Finland ungefär 60 kommuner i vilka det ingår öar som har fast bosättning men som saknar fast vägförbindelse. Finland har allt som allt cirka 550 öar med heltidsbosättning och 19 600 öar med deltidsbosättning utan fast vägförbindelse. 

Ytterligare upplysningar:
skärgårdsdelegationens generalsekreterare, konsultative tjänstemannen Jorma Leppänen, JSM, tfn 040 074 4900