Sari Salminen blir djurskyddsombudsman

Jord- och skogsbruksministeriet 18.6.2013 11.00
Pressmeddelande -

Veterinärmedicine licentiat Sari Salminen är den nya djurskyddsombudsmannen vid jord- och skogsbruksministeriet. För tillfället arbetar hon i Livsmedelssäkerhetsverket. Det nya visstidsarbetet börjar den 12 augusti.

Till uppgifterna hör att främja och förbättra djurens välbefinnande inom samhällets olika delområden. Vidare hör det till uppgifterna att ge stöd och stimulera samarbetet mellan olika aktörer inom området för djurens välbefinnande samt att medverka i olika delegationer och arbetsgrupper.

− Anställningen av en djurskyddsombudsman togs med i regeringsprogrammet för två år sedan. Djurens välbefinnande är grundvalen för en etisk produktion. Djurskyddsombudsmannen får koncentrera sig fullständigt på den uppgiften. Förhoppningsvis kommer ombudsmannens roll att vara synlig och inflytelsefull i det finska samhället, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

Djurskyddsombudsmannen kommer att arbeta vid Centralen för djurens välfärd i Vik i Helsingfors.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0295 16 2184
ministerns specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 0295 16 2132, fö[email protected]
Sari Salminen, tfn 050 368 4043