Beslut om ersättningar för skördeskador

Jord- och skogsbruksministeriet 21.3.2007 13.30
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag den 21 mars 2007 om procenten för 2006 års lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador. Statens andel är liksom tidigare 90 procent av den delen av skördeskadan som överstiger jordbrukarens självriskandel. Jordbrukarens självriskandel av skadan är 30 procent av värdet av växternas skörd från hela odlingsarealen räknat enligt skördemängderna under normala år.

På de lägenhetsbestämda ersättningarna för skördeskador tillämpas kommissionens förordning 1857/2006 som trädde i kraft i början av år 2007. Enligt förordningen ska medlemsstaterna förse kommissionen med sammanfattande information om ersättningarna senast tio dagar före utbetalningen. Därtill måste kommissionen senare få en närmare rapport om de utbetalda ersättningarna och grunderna till dem.

År 2006 inträffade fler skördeskador än vanligt. Antalet gårdar som drabbades av skördeskador var ca 2 000 och den förstörda arealen uppgick till 63 000 ha. Skörden totalförstördes på 3 600 ha. Den slutliga ersättningssumman uppgår sammanlagt till ca 4,75 miljoner euro.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn 09-160 527 93
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 09-160 533 96
överinspektör Pirjo Kuusela, tfn 09-160 523 78