Satu-Marja Tenhiälä minister Leppäs nya specialmedarbetare

Jord- och skogsbruksministeriet 18.8.2017 12.01
Pressmeddelande

Satu-Marja Tenhiälä har utnämnts till jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare. Hon inledde arbetet den 15 augusti 2017.

Tenhiälä assisterar minister Leppä i naturresursfrågor, dvs. i frågor som gäller t.ex. skog, vilt, fiske och vatten. Hon övergick till sitt nya uppdrag från MTK, där hon skött internationella skogsfrågor.  Tehniälä har också varit medlem i styrelsen för Family Forestry Alliance.

Tenhiälä är filosofie magister och forstmästare och studerar juridik som bäst. Risto Lahti fortsätter också som minister Leppäs specialmedarbetare med ansvar för frågor som gäller livsmedel och jordbruk. 

Ytterligare information:
Satu-Marja Tenhiälä, specialmedarbetare, tfn 050 4322 215

Jari Leppä Ministeriön ilmoitus