Skogsvårdsavgiften slopas - lika konkurrensläge för skogstjänster

Jord- och skogsbruksministeriet 19.9.2013 11.07
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår för riksdagen att lagen om skogsvårdsföreningar ska ändras. Målet är en allt konkurrenskraftigare och lönsammare skogsnäring och skogsägarnas valfrihet inom föreningsverksamheten och intressebevakningen.

"Vi vill att de som producerar skogstjänster får lika konkurrensförutsättningar. Ändringen ska förhoppningsvis också skapa nya arbetstillfällen", konstaterade jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

Ett ytterligare mål är att skogstjänsterna blir mångsidigare, vilket ska göra skogsägarna aktivare när det gäller att utföra nödvändiga skogsvårdsarbeten i rätt tid.

Den skatteliknande skogsvårdsavgiften ska slopas. Skogsvårdsföreningarna ska finansiera verksamheten genom medlemsavgifter som skogsägare betalar på frivillig väg eller genom de intäkter som föreningarna eventuellt får från affärsverksamheten. Begränsningarna som rör föreningarnas affärsverksamhet ska avskaffas. Föreningarna har inte längre några av myndigheten bestämda verksamhetsområden.

De nuvarande skogsvårdsföreningarna ska direkt omfattas av den reviderade lagen. Nya föreningar kan registrera sig om de uppfyller kravet på minimiantal medlemmar och på arealen skogsmark som medlemmarna äger.

Ändringarna är planerade att börja gälla 1.1.2015. Skogsvårdsföreningarna förlorar emellertid rätten att ta ut skogsvårdsavgifter redan 1.1.2014.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Pekka Kemppainen, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2456

Jari Koskinen