Skogsvårdsmetoder diskuteras på webben 24.5. - 24.6.

Jord- och skogsbruksministeriet 24.5.2010 10.39
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet inleder den 24 maj en dialog kring riktlinjerna för skogsvården i Finland. Diskussionen pågår från den 25 maj till den 26 juni på statsförvaltningens webbplats www.dinasikt.fi. På ministeriets webbplats MMM - Webbdiskussion om skogsvård finns material till stöd för diskussionen.

Målet med medborgardialogen är att få ny information och nya perspektiv till det skogspolitiska beslutsfattandet, i synnerhet när det gäller skogsvårdsmetoder. Avsikten är medborgare ger sina åsikter om bland annat skogarnas användningsändamål. Samtidigt diskuteras frågan om behandling i skog för att tillmötesgå framtidens behov. Är dagens skogsvårdsmetoder tillräckliga eller behöver vi också nya alternativa metoder?

I samband med reformen av skogslagen sommaren 2009 noterades ett behov av ett bredare samråd med medborgarna. Under år 2010 kommer jord- och skogsbruksministeriet att öppna för en bred dialog kring skogsvårdens riktlinjer i Finland. Målet med medborgardialogen är att så många medborgare, skogsägare, de som får nytta av skogen, experter och politiker som möjligt får sin röst hörd. Man hoppas att den öppna dialogen leder till fräscha perspektiv med tanke på vidareutveckling av riktlinjerna för skogsvården.

Diskussionsbidragen kan användas vid översyn av det nationella skogsprogrammet, processen för reformen av skogslagen och uppdatering av Tapios Råd i god skogsvård.

Mer informationfrån jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Anniina Kostilainen, tfn 09 1605 2393 eller 040 351 9091
biträdande avdelningschef Liisa Saarenmaa, tfn 09 160 53353 eller 040 752 3271