Starkare skydd för öring i Torneälvens fiskeområde

Jord- och skogsbruksministeriet 28.3.2013 13.12
Pressmeddelande -

Finland och Sverige har i enlighet med gränsälvsöverenskommelsen och fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde enat om vissa justeringar i fiskestadgan. Den viktigaste ändringen gäller skyddet av hotade öringbestånd. Avsikten är att de nya bestämmelserna börjar gälla 1.6.2013.

Alla öringar som fångas i havs- eller älvområdet inom Torneälvens fiskeområde ska i fortsättningen släppas tillbaka i vattnet, oavsett om de är levande eller döda. Bestämmelsen som tillkommit på jord- och skogsbruksministeriets initiativ gäller såväl yrkes- som fritidsfisket.

Vidare för att skydda öringen kom Finland och Sverige överens om att skaftförsedda huggkrokar inte får användas för att lyfta fisk som fångats med drag eller annat redskap. Förbudet gäller för allt fiske. En huggkrok skadar i allmänhet fisken så illa att den inte överlever när den släpps tillbaka i vattnet.

I anslutning av dessa lösningar arbetar ministeriet också fram bestämmelser för skydd av öring i Torneälvens sidogrenar.

Ytterligare när man fiskar lax, öring och andra fiskarter med flytnät i älvområdet får man samtidigt använda eller bevara i båten högst ett flytnät per båtlag. Avsikten är att begränsa fiskeansträngningen vid fiske med flytnät. Finland och Sverige uppnådde också samförstånd om att det ska tas fram en utredning om flytnätsfiskets struktur och omfattning.

Parterna diskuterade också startdatumet för laxfisket med fasta redskap i havsområdet, men nådde inget samförstånd. Sverige meddelade att startdatumet i Sverige är på samma sätt som i fjol den 19 juni. I Finland är startdatumen den 25 juni.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0400 392011
konsultativa tjänstemannen Tapio Hakaste, tfn 0400 774556