Stormen Antti fällde träd till ett värde på 10 miljoner euro

Jord- och skogsbruksministeriet 4.12.2012 12.23
Pressmeddelande -

Stormen Antti den 30 november fällde cirka 300 000 kubikmeter virke till ett värde på nästan 10 miljoner euro. Uppskattningen av skogsskadorna bygger på en kartläggning som Finlands skogscentral gjort i samarbete med andra aktörer i skogsbranschen.

Skogsskadorna består av små skadade områden som är utspridda i Södra Finland. Träd föll ofta i kanten av tidigare kalhyggen, i nyligen gallrade skogar och längs ellinjer och vägar. Flest vindskador uppstod i områden söder om Salpausselkä och längs Finska vikens kust. Stora enhetliga vindskadeområden uppstod inte. Jord- och skogsbruksministeriet inleder därför inte flygfotografering av de skadade områdena.

Stormen orsakade skogsägare försäljningsinkomstförluster på cirka 3 miljoner euro. Värdeminskningen beror på att stormfällda träd medför större avverkningskostnader än normalt och på att kvaliteten på virket är sämre. Dessutom blir skadade träd och träddelar som saknar ekonomiskt värde kvar i skogarna.

Det är långsamt och svårt att avverka de skadade träden, som ligger utspridda i skogarna. Grupper på fler än 20 skadade barrträd ökar risken för insektskador betydligt, och de ska i enlighet med lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog avlägsnas från skogarna senast sommaren 2013. Rekommendationen är att de färska vindfällena avlägsnas från skogarna före midsommar. Det är mycket viktigt att minimera risken för insektskador särskilt vad gäller gran i området söder om Salpausselkä, som är utsatt för granbarkborre sedan förut.

Det finns skäl att anlita proffs för avverkning av stormskadade träd. Att skogsägare avverkar stormskadade träd själv rekommenderas inte. Avverkning av stormskadade träd kräver särskild aktsamhet, och för att garantera säkerheten rekommenderas att avverkningen utförs maskinellt. Man ska också undvika att röra sig på stormskadade områden i onödan. Det är särskilt viktigt att se till att barn inte leker i närheten av stormskadade träd eller rotvältor.

Det lönar sig för den som äger skog i ett stormdrabbat område att kontakta den lokala skogsvårdsföreningen, en skogsserviceföretagare eller ett skogsbolag för fortsatta åtgärder.

Förra gången drabbades skogarna i Finland av stormarna Tapani och Hannu i slutet av 2011. De fällde sammanlagt 3,5 miljoner kubikmeter virke till ett värde på cirka 120 miljoner euro. Vindfällor som orsakades av stormen Tapani har avverkats i södra och västra Finland fram till dessa dagar. I skiftet av juli-augusti 2010 fällde stormarna Asta, Veera, Lahja och Sylvi enligt Skogsforskningsinstitutets uppskattning totalt 8,1 miljoner kubikmeter virke.

Närmare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Sanna Paanukoski, tfn 0295 162 449

Närmare upplysningar vid Finlands skogscentral:
beredskapschef Yrjö Niskanen, tfn 0400 653 863

Jari Koskinen