Programmet för främjande av finländsk matkultur startar

Jord- och skogsbruksministeriet 7.10.2008 12.00
Pressmeddelande -

Programmet för främjande av finländsk matkultur fick sin officiella start på festen den 7 oktober. Vid detta tillfälle offentliggjordes även talmännen för programmet. Programmet för främjande av finländsk matkultur verkställs av jord- och skogsbruksministeriet. Målet för programmet är att öka uppskattningen för finländsk mat och för dem som lagar maten.

I programmet för främjande av finländsk matkultur medverkar sju ministerier, aktörer i matkedjan och branschorganisationer. Programmet syftar till att skapa mångsidiga och verkningsfulla samarbetsformer.

Målgruppen för det treåriga programmet (2008-2011) utgörs av beslutsfattare i matfrågor och finländska konsumenter. Särskilt barn och ungdomar ska lära känna den rika finländska matkulturen. ”Aktörerna i detta program utstrålar entusiasm och kärlek till mat. Matkulturen håller på att hitta sin plats bland de övriga kulturformerna. Det handlar inte om snobberi utan om att sätta värde på mat och måltider i olika sammanhang”, säger Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio, som är ordförande för programmets styrgrupp.

De som ställt upp som talmän för programmet berättar om sina egna tankar kring mat och lyfter fram maten som ett diskussionsämne. Talmän är ortodoxa prästen Fader Mitro, direktören för träningscentret vid Kuortaneen Urheiluopisto Tapio Korjus, författarinnan Kaari Utrio, rap-artisten Elastinen och matkulturombudsmannen Jaakko Nuutila. Gruppen av talmän kommer att utökas i framtiden.

Med matkultur avses vad och hur vi äter. Programmet för främjande av finländsk matkultur vill få oss att fråga oss själva och andra hur vi har ätit. Inom programmet vidtas åtgärder som får oss att tänka efter hur vi värdesätter maten. Vem har lagat maten, var kommer den ifrån och ger vi maten tid? Vi frågar också hurdan mat finländarna vill betala för, vilka konsekvenser våra matvanor har för hälsan, omgivningen, sysselsättningen och bilden av maten i vårt land. ”Vi värnar om och främjar en mångsidig matkultur och en fungerande matkedja. Konsumenterna bestämmer själva hurdana val de gör i matbutiken och på restaurang”, säger Marja Innanen, generalsekreterare för programmet för främjande av finländsk matkultur.

Skolbespisningskampanjen är matkulturprogrammets första betydande, gemensamma projekt. På www.kouluruokavaalit.fi uppmanas kandidater i kommunvalet, kommunernas beslutsfattare och väljare att underteckna en vädjan och ett krav om förbättrad skolbespisning. Vädjan om en bättre skolbespisning har undertecknats av närmare 30 aktörer. ”Även om vi framöver kommer att framhäva hemmets viktiga roll som matfostrare är skolorna ett viktigt forum för matkulturen”, säger Innanen.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Marja Innanen, generalsekreterare, Programmet för främjande av finländsk matkultur, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 358 40 777 5582, fö[email protected]