Den finska naturens dag firas på ekogårdar och invid vattendrag med fisk

Jord- och skogsbruksministeriet 20.8.2015 9.47
Pressmeddelande

Den sista lördagen i augusti firas den finska naturens dag för tredje gången. Nu finns det åter möjlighet att bekanta sig med ekologiska gårdar och strömmande vattendrag med fisk.

Nio ekologiska gårdar runt om i Finland bjuder på rundvandring i gårdsområdena och ger information om ekologisk produktion och dess betydelse när det gäller att bevara den biologiska mångfalden. Många av gårdarna är husdjursgårdar, vilket innebär att det också bjuds på djurupplevelser. På flera gårdar går det att köpa med sig ekologiska produkter hem.

De ekologiska gårdarna önskar alla naturvänner välkomna den 29 augusti kl. 12–15. Evenemangen på de ekologiska gårdarna ordnas i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, Pro Luomo ry, Förbundet för Ekologisk Odling rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Strömmande vattendrag med fisk i Hauho och Lahtis

Alla som är intresserade av fiskar och restaurering av strömmande vattendrag kan bekanta sig med vattendragen i Hauho och Lahtis. Ett av besöksobjekten är Vihavuodenkoski i Hauho i Tavastehus, och ett annat är Erviänoja, som är en del av Borgå å och ligger inom Lahtis stads område. Aktiva fiskvänner har haft en central roll i restaureringsarbetet, och de berättar nu på ort och ställe om hur restaureringen av vattendragen gått till och om hur fiskbestånden återställts. Det serveras också kaffe i den vackra omgivningen.

Tack vare restaureringsarbetet kan nuförtiden den starkt hotade insjööringen fortplanta sig i Vihavuodenkoski. I Erviänoja har det lagts ut lekgrus för laxfiskar, och bädden har skyddats så den ska undgå erosion. Det restaurerade området skapar en god livsmiljö för öringens yngel och gör det möjligt för utplanterade öringar att i framtiden leka och fortplanta sig på naturlig väg.

Besöksevenemangen invid vattendragen den 29 augusti ordnas i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, Aito Taimen Oy, Föreningen Vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rf, Okeroisten mylly, Vihavuosi-yhdistys ry och andra samarbetspartner.

Evenemang vid vattendrag under den finska naturens dag den 29 augusti

Vihavuodenkoski, Vihavuodentie 355, Hauho (kl. 11–14)
Okeroisten mylly – Erviänoja, Kotipellontie 46, Lahtis (kl. 10–14)

Ekologiska gårdar med öppet hus under den finska naturens dag den 29 augusti kl. 12–15

http://luomuailmanmuuta.fi/suomen-luonnon-paiva/

Nyland
Bosgård, Bosgårdsvägen 68, Borgå
Malmgård, Malmgård 47, Lovisa

Egentliga Finland
Kaarlejoki, Kaarlejokivägen 17, Tortinmäki
Myssyfarmi, Piimätie 620, Kyrö (Pöytyä)

Birkaland
Tolvilan kartano, Tolvilantie 1, Akaa

Päijänne-Tavastland
Tupalan tila, Vanhatie 239, Huljala (Hämeenkoski)

Mellersta Finland
Komppa-Seppälän tila, Kolulantie 20, Korpilahti

Norra Savolax
Laitilanmäki ekologiska gård och gårdsbutik, Laitilantie 110, Siilinjärvi

Mellersta Österbotten
Kyyttötila Ylikallio, Nybyvägen 352, Nedervetil

Mer information på jord- och skogsbruksministeriet lämnas av
Pekka Väisänen, kommunikationsdirektör, tfn 0295 162 480
Leena Seppä, lantbruksöverinspektör, tfn 0295 162 373
[email protected]

Ytterligare information på webben
http://luomuailmanmuuta.fi/suomen-luonnon-paiva/
http://suomenluonnonpaiva.fi/