Finland överväger ett byte av fiskekvoter med Lettland

Jord- och skogsbruksministeriet 5.6.2015 14.58
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet planerar ett byte av fiskekvoter med Lettland. Genom bytet skulle Finland få 4 000 stycken laxar till Östersjöns huvudbassängens och Bottniska vikens laxkvot. Lettland skulle få 400 ton skarpsill till sin fångstkvot för hela Östersjön. Enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik kan medlemsstaterna sinsemellan byta de fiskekvoter som de tilldelats i syfte att optimera användningen av dem.

Målet med att byta fiskekvoter är att säkerställa yrkesfiskarnas likabehandling inom laxfisket i Bottniska vikens olika delar. Enligt ministeriets uppskattning är laxbestånden stabila och Finlands återstående kvot på skarpsill för 2015 tillräcklig för att genomföra utbytet. Som stöd för lösningen samlar ministeriet in åsikter från olika parter med en webbenkät, som hittas på adressen:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin965002&SID=1d4dc242-1135-4524-88b0-2c1b8f5f0bab&dy=1760250037

Alla intresserade får besvara enkäten. Enkäten kan besvaras fram till 10.6.2015. Svarstiden är kort så att ett eventuellt byte kan utföras under den redan påbörjade laxfiskesäsongen.

Mer information:
Fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 0295 162 458
namn.efternamn(at)mmm.fi

Kimmo Tiilikainen