Finland och Sverige enades om fiskebestämmelserna för Torne älv för fiskeperioden 2019 och våren 2020

Jord- och skogsbruksministeriet 1.4.2019 12.11 | Publicerad på svenska 2.4.2019 kl. 17.12
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om de från fiskestadgan avvikande bestämmelserna. De nya fiskebestämmelserna börjar gälla den 1 juni 2019.

Fiskebestämmelserna ses över årligen så att de hålls uppdaterade med tanke på fiskbeståndens tillstånd. Samtidigt försöker man se till att fisket i det område som omfattas av överenskommelsen är hållbart. De nya bestämmelserna tas in i den nationella lagstiftningen genom statsrådets förordning. Ett protokoll enligt förordningen publiceras också i författningssamlingens fördragsserie.

Fiskebestämmelserna 2019 är desamma som år 2017 och 2018. Den enda nya bestämmelsen gäller ett förbud mot fiske efter harr i april–maj 2020. Målet är att stärka harrbeståndet genom att skydda fiskarna under lektiden.

I enlighet med lax- och havsöringsstrategin föreslog ministeriet för Sverige att i älvfisket införs en ny skyldighet att rapportera laxfångster och en åtgärd som fastställer en säsongspecifik fångstkvot som är fem laxar per fiskare. Den faktiska fångsten per säsong ska också visas till exempel genom märkning av de fångade laxarna. Det ska också utfärdas bestämmelser om en sanktion som följer av utebliven fångstrapport. Detta förutsätter ytterligare förberedelser och fortsatt dialog såväl i hemlandet som mellan länderna. Dialogen med Sverige fortsätter redan i vår.  

Länk till protokollet 2019

Mer information:

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, [email protected]

Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152, [email protected]

Fiskar Laxens år