Finland och Sverige ska samarbeta intensivare i skogsfrågor

Jord- och skogsbruksministeriet 27.8.2018 16.03 | Publicerad på svenska 29.8.2018 kl. 16.05
Pressmeddelande

Sverige har gett forskningsfonden Tandem Forest Values som hundraårsgåva till Finland. Tolv forskningsprojekt som inleds i höst ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer.

I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige med en gåva på 2,3 miljoner euro i form av forskningsanslag på skogsområdet. Med anslaget finansieras 12 tvååriga forskningsbidrag.  Forskningsprogrammet Tandem Forest Values som tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland intresserade hela 72 sökande. En oberoende bedömningspanel gick igenom ansökningarna. Bland ansökningarna valdes fram 12 samarbetsprojekt inom områdena hållbar skogsskötsel och nya biobaserade produkter och processer. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige.
 
- Finland och Sverige har mycket forskningsinfrastruktur och kunnande som kompletterar varandra. När vi förenar våra krafter kan vi snabbare skapa och lansera nya biobaserade produkter och tjänster på exportmarknaden. Jag är särskilt glad över dessa projekt som ska ta fram nya biobaserade produkter, såsom mediciner från skogsindustrins biprodukter samt öka skogstillväxten genom skogsförädling, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet.
 
- Fantastiskt roligt att intresset är så stort, säger Chris Heister, ordförande i Kulturfonden för Sverige. Han menar att detta kan bli startskotten för ett mer långsiktigt forskningssamarbete på de skogliga och skogsindustriella områdena.
 
Från Finland medverkar Naturresursinstitutet, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Östra Finlands universitet i satsningen, medan svenska samarbetspartner är SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan och Luleå universitet. Arbetet inleds hösten 2018.
 
Bakom gåvan står Sveriges regering via Formas, de svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som också administrerar projektet.
 
- Programmet är ett bra exempel på forskningssamarbete mellan två länder där staten och privata aktörer gemensamt ansvarar för finansieringen, säger Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens preses Lisa Sennerby Forsse.
 
Jord- och skogsbruksministeriet hör till gåvokommittén Tandem Forest Values. I våras ordnade ministeriet en stor finsk-svensk skogskonferens, Forest Friends Forever, på Hanaholmen i Esbo. Arbetet fortsätter nästa år i Lund.
Information om programmet och vilka projekt som beviljats medel: ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values
Information om bakgrunden till gåvan: projekttandem.se
 
Ytterligare information: 
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910 
Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2429, [email protected]
Bioekonomi EU och internationella frågor Forskning och utveckling Jari Leppä Skogar