Finland och Uruguay avtalade om samarbete inom bioekonomi och cirkulär ekonomi

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet 13.2.2017 14.44
Pressmeddelande

Finland och Uruguay har undertecknat ett samförståndsavtal om samarbete inom bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Avtalet undertecknades i Helsingfors den 13 februari av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, Uruguays jordbruks-, boskapsskötsel- och fiskeminister Tabaré Aguerre, industri-, energi- och grovminister Carolina Cosse och bostads-, planläggnings- och miljöminister Eneida de León. Mötet ordnades i samband med Uruguays president Tabaré Vázquez Finlandsbesök. 

För Finland kan samarbetet med Uruguay innebära ökade möjligheter till export av maskiner och anläggningar, konsultuppdrag och olika forskningsprojekt. Ett ytterligare mål är nytt företagssamarbete.

Avtalet omfattar bl.a. utveckling och omvandling av biomassa till energi och biomaterial, utveckling av den mekaniska träförädlingsindustrin, främjande av hållbar användning av naturresurser och biodiversitet samt skydd och uppföljning av vatten. Andra centrala områden är främjande av byggandet i trä och utveckling av logistiken när det gäller skötseln av skogsbiomassa. I Finland har frågan beretts tillsammans av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral.

Sedan i somras då president Sauli Niinistö besökte Uruguay har Uruguays och Finlands ministerier med ansvar för skogsfrågor utvidgat tanken om samarbete inom skogs- och bioekonomiområdet. Vattenskyddet och forskningen i Finland uppskattas högt i Uruguay på grund av bl.a. industrins och miljöförvaltningens projekt. Den finska miljöförvaltningen har stött de finska företagens verksamhet i Uruguay. Till exempel åren 2005 - 2008 hjälpte Finlands miljöcentral de lokala myndigheterna att utveckla kapaciteten för att följa upp utsläppen från cellulosafabriken i Fray Bentos.

Ytterligare information:
Aulikki Kauppila, råd för internationella ärenden, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 5629 017
Ismo Tiainen, direktör för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet, tfn 040 5047 494

Bioekonomi EU och internationella frågor Forskning och utveckling Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Skogar