Finland bytte fiskekvoter med Lettland

Jord- och skogsbruksministeriet 18.6.2015 16.52
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet bytte fiskekvoter med Lettland. Genom bytet fick Finland 4 000 stycken laxar till Östersjöns huvudbassängens och Bottniska vikens laxkvot. Lettland fick 400 ton skarpsill till sin fångstkvot för hela Östersjön.

Målet med att byta fiskekvoter är att säkerställa yrkesfiskarnas likabehandling inom laxfisket i Bottniska vikens olika delar. Enligt ministeriets uppskattning är laxbestånden stabila och Finlands återstående kvot på skarpsill för 2015 tillräcklig för att genomföra utbytet.

Som stöd för lösningen samlade ministeriet in åsikter från olika parter med en webbenkät, eftersom lösningen måste göras under den redan pågående fiskesäsongen. Majoriteten av de som svarade på enkät stödde bytet av fiskekvoter.

Mer information:
Fiskeriråd Risto Lampinen, tfn 0295 162 458
namn.efternamn(at)mmm.fi

Kimmo Tiilikainen