Kunskap och upplevelser på bioekonomiavdelningen på Skogsmässan

Jord- och skogsbruksministeriet 10.11.2016 8.47
Pressmeddelande
Foto: Eeva Suorlahti

Vet du hur textilfiber som tillverkas av björk ser ut eller vad man tillverkar av de biprodukter som uppkommer vid papperstillverkningen? Eller vad allt kan man använda bondböna till? Hur ser en asiatisk långhorning, det usla skogsskadedjuret, ut? Funderar du på hur du får viltet att trivas i din skog eller behöver du råd i skogsbeskattningsfrågor?

På dessa frågor får du svar på Skogsmässan i Helsingfors mässcentrum den 11 - 13 november 2016. På bioekonomiavdelningen presenteras breda temaområden som rör skog.  Ytterligare kan du bekanta dig med områden som gäller t.ex. vilt, friluftsliv och naturens upplivande effekter. Bioekonomiavdelningen har byggts upp av designer tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och organisationer inom ministeriets förvaltningsområde. 

Skolelever frågar om bioekonomi - minister Tiilikainen svarar

Fredag den 11 november besöker 9 000 skolelever Skogsmässan.  Kommer bioekonomin att rädda mänskligheten? Kan Finlands behov av energi helt tillgodoses med förnybara energiformer?  Dessa och många andra frågor kommerjordbruks- och miljöminister  Kimmo Tiilikainen att besvara under skolelevernas frågestund.

Jordbruks- och miljöministeriets experter berättar hur skoglig information kan användas allt bättre och hur skogsbeskattningen och generationsväxlingen kommer att ändras. 

– Vi ska berätta om resultat som vi uppnått inom det bioekonomiska området och samtidigt vill vi också berätta om bioekonomins stora potential. I frågesporten ingår frågor om bl.a. bioekonomiska råvaror, träbaserade produkter och baljväxter. Det finns program för alla och vi välkomnar alla intresserade att rita den egna favoritskogen, säger kommunikationsdirektör Pekka Väisänen på jord- och skogsbruksministeriet.

Diskussion om bioekonomi

På fredag ska bioekonomiska frågor diskuteras av Iskus VD Arto Tiitinen, formgivare Pirjo Kääriäinen vid Aalto-universitetet och forstrådet Marja Kokkonen vid jord- och skogsbruksministeriet.  På lördag ska agronom Juuso Joona på Soilfood berätta hur man återvinner skogsindustrins biprodukter och koordinator Mikko Rahtola på Naturresursinstitutet hur man återanvänder näringsämnen från jordbruket på ett lönsamt sätt.

På söndag ser vi på scenen kanslichef Jaana Husu-Kallio på jord- och skogsbruksministeriet och styrelseordföranden för St1 Mika Anttonen.

På mässavdelningen träffar du experter från jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, Forststyrelsen, Finlands skogscentral och Finlands viltcentral.

Till ära av Finlands 100 årsjubileum står inhemsk formgivningskompetens och förnybara material i centrum på avdelningen som byggts upp i samarbete med Aalto-universitetet och Isku. Bioekonomiavdelningen har planerats av Outi Mustonen som är magisterstudent inom design.

Tid: 11 – 13.11.2016
Plats: Helsingfors mässcentrum, Bioekonomiavdelningen 6D62 (Mässplatsen 1, Helsingfors)

Läs mer: mmm.fi/tunnebiotalous
Mer information om Skogsmässan:  meidanviikonloppu.fi

Ytterligare upplysningar:
Pekka Väisänen, kommunikationsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 480, [email protected]