Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet informerar
Nya rekommendationer för hur flygekorren ska beaktas i skogsvården

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet 3.5.2016 11.03 | Publicerad på svenska 3.5.2016 kl. 11.32
Pressmeddelande

Skogsbranschens aktörer och skogsägarna har fått tillgång till ett rådgivningsmaterial om hur flygekorren ska beaktas i samband med skogsvård. Materialet innehåller exempel på skogsbruk som bedrivs på skogshemman där det förekommer flygekorrar. Exemplen följer rekommendationerna för skogsvård.

– Det har funnits ett särskilt behov av ett rådgivningsmaterial, eftersom praxisen för skydd av flygekorre inom skogsbruket ändrades i och med att en ändring av naturvårdslagen trädde i kraft den 15 april 2016, konstaterar miljörådet Esko Hyvärinen vid miljöministeriet. 

Kraven på skydd av flygekorrar är oförändrade: det är fortfarande förbjudet att förstöra eller försämra artens föröknings- och rastplatser. NTM-centralerna fattar däremot inte längre beslut om avgränsning av föröknings- och rastplatserna för flygekorre.

– Lagändringen innebär att skogsägarna och skogbranschens aktörer har ett större ansvar när det gäller att bevara artens föröknings- och rastplatser, tillägger Ville Schildt, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Med hjälp av rådgivningsmaterialet kan aktörerna och markägarna tillämpa god praxis i skogsvården och beakta flygekorren på det sätt som naturvårdslagen förutsätter. Alla avverkningsmetoder enligt skogslagen kan tillämpas kring artens föröknings- och rastplatser, med vissa begränsningar. Metoderna för hur flygekorren ska beaktas är delvis dock olika beroende på avverkningssättet. 

Materialet Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä har utarbetats av Tapio Oy och finns fritt tillgängligt på jord- och skogsbruksministeriets och Tapios webbplatser. Tapio kommer senare i år att tillhandahålla en webbkurs som baserar sig på materialet och som hjälper skogsägare och skogsfackmän att tillägna sig de rekommenderade arbetsformerna. Jord- och skogsbruksministeriet har finansierat arbetet.

Rådgivningsmaterial (på finska):
Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä

Mer information från miljöministeriet:
Esko Hyvärinen, miljöråd, miljöministeriet, tfn +358 295 250 094, [email protected]

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 190, [email protected]

Mer information från Tapio Oy:
Lauri Saaristo, projektchef, Tapio Oy, tfn 040 573 91 68, [email protected]

Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Skogar