Statens näringsdelegation: kommunerna ska följa näringsrekommendationerna – ingen orsak att leka med barns hälsa

13.11.2017 10.31 | Publicerad på svenska 13.11.2017 kl. 13.53
Pressmeddelande

Nämnden för miljö och teknik i Sotkamo kommun har i strid med näringsrekommendationerna beslutat servera smör och lättmjölk åt barnen i kommunens daghem och grundskolor. Statens näringsdelegation påminner att det hör till kommunernas lagstadgade uppgifter att främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Hälsosam mat är en investering i barns framtid.

Bestämmelser om att ordna mat i skolor och i småbarnspedagogik ingår i lag. Enligt 31 § i lagen om grundläggande utbildning har eleverna rätt till en fullvärdig måltid. Enligt 2 b § i lagen om småbarnspedagogik ska barnen erbjudas hälsosam och lämplig kost som fyller näringsbehovet. Målet är att främja barns tillväxt och hälsosamma utveckling och se till att barnen bemöts jämlikt. Skolmåltiderna påverkar välbefinnandet i regionen. 

– Kommunens mattjänster ska stödja välbefinnandet och främja hälsan hos olika åldersgrupper. Särskild vikt ska fästas vid känsliga målgrupper, t.ex. barn, säger näringsdelegationens ordförande Sebastian Hielm.
De nationella näringsrekommendationerna 2014 bygger på samnordiska rekommendationer. De grundar sig på breda vetenskapliga bevis och på över hundra vetenskapliga experters arbete. Källmaterialet omfattar över 2 300 vetenskapliga publikationer. Det går att lita på det vetenskapliga arbetet som ligger bakom våra näringsrekommendationer. Även många andra länder tillämpar motsvarande rekommendationer som också ingår i EU:s sameuropeiska och WHO:s internationella rekommendationer.

Utifrån de nationella näringsrekommendationerna gavs i början av i år ut en rekommendation för skolbespisning ”Vi äter och lär tillsammans” som innehåller riktlinjer för hur måltiderna och matfostran kan ordnas i skolor. Statens näringsdelegation understryker att de mattjänster som ordnas med offentliga medel ska följa de gällande näringsrekommendationerna.

Enligt rekommendationerna ska daghem och skolor dagligen servera D-vitaminberikad fettfri mjölk vid måltiderna. Ett barn som dagligen dricker tre glas mjölk med högre fettprocent, dvs. lättmjölk, får varje dag i sig extra kalorier som motsvarar kalorihalten i en smörknapp, än ett barn som dricker lika mycket fettfri mjölk. På årsnivå får ett barn i lekåldern på 52 veckor en energimängd som motsvarar 55 veckors energiintag. Att undvika extra kalorier är viktigt med tanke på att minska barnfetma.

Cirka 20 procent av våra barn är överviktiga eller feta. Skillnaderna i barns hälsa varierar också regionalt. Barn och unga som bor i Kajanaland är fetare än barnen i landet i genomsnitt. Kommunens roll är att minska den regionala ojämlikheten även när det gäller hälsoskillnader.

Enligt näringsrekommendationerna ska man använda margarin på bröd som innehåller minst 60 procent fett, av vilken högst 30 procent mättat fett. Kost i enlighet med näringsrekommendationerna tryggar intaget av essentiella fettsyror som är viktiga för barns tillväxt och utveckling. Ett barn behöver inte mättat fett som mjölk och smör innehåller. Mättat fett påverkar negativt blodets fettvärden, det höjer bl.a. halten av skadligt kolesterol i blodet. Mättat fett medför också större risk för störningar i sockeromsättningen och höjt blodtryck. Det här händer redan i barndomen om maten innehåller mycket mättat fett. 

– En kommuns lagstadgade uppgift är att främja invånarnas välbefinnande. Näringsrekommendationerna ger också Sotkamo kommun ett bra underlag för ansvarsfulla näringsbeslut. Det gäller kommuninvånarnas framtida hälsa och sjukvårdskostnader, säger Hielm.

Mer information:
Arja Lyytikäinen, generalsekreterare, tfn  050 409 9860, arja.lyytikainen(at)evira.fi
Sebastian Hielm, ordförande, tfn 050 524 5761, sebastian.hielm(at)mmm.fi 
Suvi Virtanen, vice ordförande, tfn 050 327 9696, suvi.virtanen(at)thl.fi