Statsrådet slog fast nivån på växthusstödet till Södra Finland

Jord- och skogsbruksministeriet 2.10.2008 10.49
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag nivån på nationellt växthusstöd till Södra Finland. Det nationella stödet, som uppgår till sammanlagt 17,1 miljoner euro, utbetalas enligt växthusarealen för trädgårdsväxter.

Enhetsstödet kan höjas eftersom produktionsarealen var mindre än uppskattningen som ursprungligen låg till grund för fastställandet av stödet. Det nationella stödet för växthusproduktion är 4,0 euro per kvadratmeter när det gäller kort odlingsperiod (2-7 mån) och 11,0 euro per kvadratmeter i fråga om lång odlingsperiod (över 7 mån).

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare, tfn 09-160 527 93

Sirkka-Liisa Anttila