Vargarna som rör sig regelbundet på gårdarna i Norra Savolax ska fällas

Jord- och skogsbruksministeriet 4.1.2007 13.35
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet beviljade i dag ett tillstånd att fälla två vargar i Kaavi i Norra Savolax.

I oktober-december har ovanligt oskygga vargar rört sig regelbundet i byn Kortteinen och Mäntyjärvi i Kaavi. På gårdarna eller i närheten av dem har det gjorts flera vargobservationer. Man har bland annat försökt skrämma bort vargarna men trots detta har det orädda beteendet fortsatt.

Tillståndet som ministeriet beviljade ligger i linje med principerna i förvaltningsplanen för vargstammen i Finland som infördes i fjol. Enligt förvaltningsplanen utgör sådana individer som lärt sig att söka föda på gårdarna, som har blivit oskygga på grund av sjukdom eller annan omständighet eller som regelbundet rör sig nära bebyggelse de primära objekten för eliminering och reglering av vargstammen. Syftet med avvikelsen från bestämmelserna om fredning av varg är särskilt att hålla vargarna skygga och på avstånd från bebyggelsen.

Det finns ca 200 - 250 vargar i Finland. Enligt förvaltningsplanen hör Kaaviområdet till den östra stamförvaltningsregionen med ca 160 - 180 vargar. Vargstammen regleras och skadliga individer elimineras genom jakt som huvudsakligen bedrivs i enlighet med de licenser som den regionala viltmyndigheten beviljar viltvårdsdistriktet. I år i början av jaktsäsongen hade Kajanalands och Norra Karelens viltvårdsdistrikt möjlighet att bevilja licens för jakt på sammanlagt 18 vargar. För att minska skador i renskötselområdet fick Kajanalands, Uleåborgs och Lapplands viltvårdsdistrikt bevilja sammanlagt tio licenser. I andra delar av landet har viltvårdsdistrikten inte rätt att bevilja jaktlicenser utan i dessa fall avgörs frågan av jord- och skogsbruksministeriet.

Med stöd av de licenser och tillstånd som viltvårdsdistrikten och jord- och skogsbruksministeriet har hittills beviljat har fällts sammanlagt tio vargar. Av dessa har sex vargar eliminerats i renskötselområdet. En varg har fällts med polisens tillstånd. Av de sex licenser som Kajanalands viltvårdsdistrikt har haft finns inte några kvar för renskötselområdet för i fjol beviljade ministeriet dispens att fälla fem vargar i Hyrynsalmi och en i Suomussalmi.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 09-160 522 83, 040 733 6229
överinspektör Sami Niemi, tfn 09-160 533 74, 0400 238 505