Vesa Ruusila blir chef för enheten för vilt och fiske

Jord- och skogsbruksministeriet 21.12.2016 15.11
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde i dag FD Vesa Ruusila till chef för jord- och skogsbruksministeriets enhet för vilt och fiske. Ruusila inleder arbetet den 1 februari 2017. Ruusila kommer från Naturresursinstitutet där har arbetat som direktör för enheten för sakkunnigtjänster.

Vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet arbetade Ruusila sedan år 2006 som direktör för vilt- och renforskning. Ytterligare har han arbetat bl.a. som forskardoktor vid Finlands Akademi, forskare vid Åbo universitet och som älgforskare vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.  Ruusila hör också till styrelsen för Finlands viltcentral. 

Före Ruusila leddes enheten av vilt och fiske av Christian Krogell som gick i pension i augusti i år.

Ytterligare information:
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 16 2415
 

Ministeriön ilmoitus Vilt