Värdet av skador av stora rovdjur 7,6 miljoner euro år 2014

Jord- och skogsbruksministeriet 16.4.2015 16.18
Pressmeddelande

Värdet av skador som stora rovdjur orsakade år 2014 uppgår till över 7,6 miljoner euro. Jämfört med året innan sjönk ersättningssumman med närmare en miljon euro. Riksdagen har beviljat ett tilläggsanslag på 3,7 miljoner euro, vilket gör att ersättningarna nu kan betalas fullt ut i en post. Utbetalningen inleds omedelbart.

Av alla skador av rovdjur i fjol var 90 procent skador på ren. Värdet av skador på renskötseln uppgick till ca 7,1 miljoner euro. Året innan var summan närmare 8 miljoner euro, vilken var den största summan någonsin. Orsaken till den stora summan år 2013 var i synnerhet att järv orsakade ett stort antal skador. År 2014 sjönk värdet av skador med över 1,2 miljoner euro (-23 %). Även skador av lodjur på renskötseln minskade med närmare 0,3 miljoner euro (-23 %).

Björn och varg orsakade däremot fler skador på renar än tidigare. Antalet skador av björn steg med 0,2 miljoner euro (+24 %), av varg med 0,4 miljoner euro (+80 %). Järv orsakar fortfarande flest renskador. Av alla skador på ren orsakade järv 57 procent.

De procentuella förändringarna i antalet rovdjursdödade renar är till vissa delar större än i ersättningssummorna, vilket beror på ersättningssystemets kalkylmässiga element (t.ex. utvecklingen av renköttspriset).

Värdet av skador på odlingar, husdjur och biodlingar var 470 000 euro. Av dessa var 23 procent skador av varg på hundar. Ersättning söktes för sammanlagt 36 hundar som vargar hade dödat eller sönderslitit. Bland övriga stora skador var skador av björn på biodlingar, vilka utgjorde 32 procent av ersättningssumman. Antalet skador på biodlingar fördubblades jämfört med året innan. Skador av björn på odlingar och får upptog båda ca 20 procent av ersättningssumman.

Bilaga: Värdet av skador av stora rovdjur år 2014

Mer information:
överinspektor Jussi Laanikari, tfn 0295 16 2432, 040 733 6229