FN:s årtionde för näring inleds – nordiska näringsrekommendationer lyfts fram

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet 19.7.2016 15.01
Pressmeddelande

I FN:s högkvarter i New York pågår för närvarande ett politiskt högnivåforum om hållbar utveckling. Finland representeras vid forumet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Ministern talar också i dag den 19 juli vid ett sidoevenemang där FN:s årtionde för näring lanseras.

– Ett hållbart livsmedelssystem som inkluderar hälsofrämjande näring blir verklighet genom gemensamma insatser. Finland har långa traditioner av nordiskt samarbete och ett gott exempel på det är de nordiska näringsrekommendationerna, som har publicerats ända sedan 1980. Våra egna näringsrekommendationer, som utarbetats utifrån de nordiska och anpassats till den inhemska kosten, beaktar hållbar konsumtion på livsmedelsnivå, säger minister Tiilikainen.

Vid evenemanget talar även representanter för Ecuador, Tyskland, Filippinerna, Sierra Leone och Uganda samt experter från den akademiska världen och medborgarorganisationer. Målet är att finna lösningar med hjälp av vilka man främjar människornas möjligheter till en hälsosam och balanserad kost överallt i världen.

En hälsofrämjande kost har en central roll när det gäller att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vid sidan om hungersnöd är övervikt och fetma ett betydande problem som orsakar bland annat högt blodtryck och typ 2-diabetes. I världen finns det över 600 miljoner överviktiga vuxna, och de kostnader som fetman orsakar utgör cirka 2,8 % av den globala bruttonationalprodukten. 

– Den nordiska samarbetsmodellen kan utgöra ett gott exempel även för andra länder. Den avgiftsfria skollunchen är vår nationella styrka. Med hjälp av den lär vi ut hälsosamma och hållbara matvanor samtidigt som elevernas inlärning främjas i och med att de hålls pigga och alerta hela skoldagen, säger minister Tiilikainen.

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, antogs av stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte för hållbar utveckling i New York den 25 september 2015. Agendan gäller tidsperioden 2016–2030 och är ett politiskt bindande dokument för staterna. I agendan ingår 17 omfattande och ambitiösa mål. Finland är ett av de första länder som vid det politiska högnivåforum som nu pågår rapporterar om sina planer i fråga om genomförandet av agendan. 

Ytterligare information:
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, konsultativ tjänsteman, SHM
+358 2 951 63328, [email protected]
(sidoevenemanget om näring)

Annika Lindblom, konsultativ tjänsteman, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling
+358 50 328 3860, [email protected]
(högnivåforumet om hållbar utveckling)

Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk