Barents euroarktiska råd

Barents euroarktiska råd grundades 1993 som ett samarbetsforum mellan regeringar inom Barents område. Dess medlemmar är de nordiska länderna, Ryssland och EU:s kommission. Dessutom deltar observatörer i dess verksamhet. Rådets huvudsakliga uppgift är att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen inom Barents område. Finland är ordförande för Barents euroarktiska råd 2014–2015 och Jord- och skogsbruksministeriet är ordförande i Barents Forest Sector Network som lyder under rådet.
 

Närmare upplysningar: Överinspektör Nilla Möller, tfn 029 5162335, [email protected]

Konsultativ tjänsteman Tatu Torniainen, tfn 0295162162,[email protected]

 Överinspektör Riitta Pelanteri, tfn 0295 162245 [email protected]

 

På andra webbplatser

Barents Euro-Arctic Council