Barents euroarktiska råd

Barents euroarktiska råd grundades 1993 som ett samarbetsforum mellan regeringar inom Barents område. Dess medlemmar är de nordiska länderna, Ryssland och EU:s kommission. Dessutom deltar observatörer i dess verksamhet. Rådets huvudsakliga uppgift är att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen inom Barents område. För närvarande är Norge ordförande för Barents euroarktiska råd och Barentsnätverket för skogssektorn (BSFN) som lyder under det euroarktiska rådet (mandatperiod 2019 – 2021). I BSFN representeras Finland av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral.

På andra webbplatser

Barents Euro-Arctic Council
Barents Forest Sector Network