Blogg

Laxfisket i Bottniska viken regleras för att trygga ett hållbart fiske

Internationella havsforskningsrådet rekommenderade i sitt vetenskapliga råd (ICES) i maj 2023 ett förbud mot laxfiske i havsområdet från Åland till...

Kasta inte bort

All strömming, vassbuk och torsk som fångas vid kommersiellt fiske ska landas. Fångs får inte kastas bort till havs med hot om en påföljdsavgift på minst 2...

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem

I Finland görs det offentliga upphandlingar för över 30 miljarder euro per år och livsmedelsupphandlingarna står för 350 miljoner euro av denna summa. Dessa...

Livsmedelsmarknadslagen överbryggar livsmedelskedjans förtroendekris

Det här året har varit exceptionellt på grund av coronapandemin, och ministeriet har satsat på åtgärder som hjälper branschens aktörer att ta sig ut ur...

Den nationella skogsstrategin beaktar på ett balanserat sätt de olika förväntningarna på skogar

Förra veckan började jag – igen – tänka på vad som sägs i den nationella skogsstrategin: ”Skogar är samtidigt en plats och en resurs, källa till utkomst och...

På detta enkla sätt stoppar du förlusten av biologisk mångfald!

Rubriken är, liksom klickrubrikerna i allmänhet, vilseledande. Men det är vad folket och beslutsfattarna vill ha. En enda handling som räddar världen: Nej...

Beredskapspersonalen blev överraskad av hur snabbt och kraftfullt händelserna utvecklades under undantagsförhållanden

Enligt säkerhetsstrategin för samhället (2017) har jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde huvudansvaret för  strategiska uppgifter som...

Reformen av livsmedelsmarknadslagen går framåt

Det här året har varit exceptionellt på grund av coronapandemin, och ministeriet har satsat på åtgärder som hjälper branschens aktörer att ta sig ut ur...

Ny version av Finlands bioekonomistrategi

Arbetet med att uppdatera Finlands nationella bioekonomistrategi har inletts. Den gällande strategin antogs 2014 som ett led i statsrådets principbeslut...

Viltets väg till matbordet

Snart inleds höstens jaktsäsong och då återvänder också viltet till matbordet. Största delen av viltköttet stannar i jägarnas eget bruk, men det skulle...

Framsyn som ett led i arbetet

Coronavåren innebar mycket nytt också i arbetslivet. Den oväntade, utdragna perioden med distansarbete tvingade oss att snabbt hitta nya sätt att arbeta –...

Framstegen inom skogspolitiken sker genom kommunikation, och realistiska beslut fattas genom lösningsinriktat arbete

Under sommarsemestern hade jag tid att njuta av skogen. I min närskog funderade jag på reformerna, planerade kommande åtgärder och satt och kokade kaffe över...

Ett ambitiöst ordförandeland strävar ihärdigt mot en ljusare framtid 

Det tyska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd inleddes i början av juli under ganska exceptionella omständigheter. Det föregående ordförandelandet...

Raketvetenskap

Vi lever i förunderliga tider. Liksom de flesta av oss har jag i och med coronavåren tagit stora kliv mot platsneutralitet.  I dag togs ett verkligt...

Nytt jämviktsläge efter coronavåren?

På grund av coronapandemin ökade näthandeln och till exempel hemtransporten av mat drastiskt, virkesaffärer gjordes elektroniskt, ett företag som producerar...

Tillsynsresultaten och verkligheten i fråga om produktionsdjurs välbefinnande

Livsmedelsverket offentliggjorde i maj resultaten av tillsynen över djurs välbefinnande 2019. Resultaten visar att andelen försummelser enligt...

En trygg vardag är grundstenen till ett lyckligt liv 

Under våren och i början av sommaren har jag diskuterat den finländska matproduktionen i ministeriets nya podd Jalat maassa. Idén till podden är min egen....

Daggmaskar på åkern – markanvändningssektorns klimatåtgärder

Daggmaskar som dränerar åkrar, ekonomisk besparing med hjälp av kvävebindande växter, ökad skogstillväxt och plantering eller omställning av åkermark till...

Forskningen har en central roll på vägen mot en klimatsäker markanvändning – kom med idéer till forskningsteman!

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) är en central del av jord- och skogsbruksministeriets åtgärdspaket Klimatlösningar inom...

Kåseri om våra skyddade snyltgäster

Den vitkindade gåsen hör till de fågelarter som är skyddade enligt EU:s fågeldirektiv och Finlands naturskyddslag. Fågeln får inte skadas eller störas och...

Ändras det internationella samarbetet, förnyas EU?

Distansarbetet på grund av coronaviruspandemin har ökat de tekniska färdigheterna och ändrat vanorna i många arbetsgemenskaper. I Finland har anpassningen...

Ekonomiskt liv i skuggan av coronavirusepidemin

Det känns som en kliché att säga det igen som så många på sistone ofta upprepat, nämligen att vi lever i exceptionella tider. Men det stämmer ju så kanske...

Nu är det en bra tid att börja fritidsfiska

Efter den isfattiga vintern startade vårens fiskesäsong tidigare än normalt. Väldigt många fiskare har redan sökt sig till fiskevattnen trots de...

Säkerheten framför allt – hur är det med beredskapen inför klimatförändringen mitt i coronaviruspandemin?

Coronaviruspandemin har spridit sig nästan i smyg, men klimatförändringen har pågått redan en längre tid och vi har kunnat förvänta oss konsekvenserna. På...

Nu bestämmer vi vad vi ska äta nästa år

Maten når inte butikshyllorna av sig själv. Vårt livsmedelssystem sysselsätter över 300 000 personer. Antalet arbetade timmar för varje bröd,...

Att gynna den biologiska mångfalden är en viktig del av hållbar användning av naturresurser

På lördagen den 21 mars firades den internationella skogsdagen med temat biodiversitet, det vill säga biologisk mångfald. Största delen av världens djur och...

Vi ska se till att matproduktionen fortsätter normalt

Det förslag till förordning om att införa beredskapslagen som regeringen överlämnat till riksdagen rör inte direkt jord- och skogsbruksministeriets...

Livsmedelssystemet fungerar under alla förhållanden

I Finland behöver vi inte oroa oss för att maten tar slut på grund av coronavirusinfektionen.  Matproduktionen ligger i professionella händer....

Genom att skydda växter skyddar vi livet

I hela världen firas som bäst, på initiativ av jord- och skogsbruksministeriet, FN:s internationella växtskyddsår. Årets huvudevenemang är den...

Skogsförädling ökar tillväxt och hållbarhet

I fjol planterade vi i Finland ett antal trädplantor som nästan slog rekord, det vill säga över 174 miljoner. Det kan vi med rätta kalla en klimatåtgärd –...

Bostadsdatasystemet underlättar bostadsköp

Ett nytt bostadsdatasystem infördes vid ingången av 2019. Därefter har bostadsaktiebolag bildats direkt i digital form och aktiebrev trycks inte längre....

EU:s nya ramprogram för forskning startar inom kort – är Finland redo?

I början av ett nytt decennium brukar vi blicka bakåt och analysera utvecklingen under den gångna tioårsperioden. På forskningsfältet har det hunnit ske ett...

Finländare vill bekämpa främmande arter

Äntligen har vi vaknat upp till en omfattande diskussion om främmande arter (se Fingerpori och Karlsson). På listan över de mest sökta orden på Google...

Dags att bli intresserad av jordbruksstöd

Det inhemska jordbruket och huruvida det är berättigat att stödja det diskuteras offentligt i samband med det årliga offentliggörandet av stöden. I år lönar...

Ett arbetsdrygt och intressant CAP-år att se fram emot

Arbetet med att bereda EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har redan pågått i ett och ett halvt år. Samtidigt inledde också en nationell strategi- och...

En hållbar ekonomisk framtid är landsbygdens framtid

Av Finlands befolkning bor i dag 70 procent i städer och i dess kransområden.  Befolkningsökningen har koncentrerats till stadsregionerna Helsingfors,...

Finland - ett land med livskraftiga landsbygdsområden

Finland är ett av de europeiska länderna som består av områden som  betecknas som landsbygd. EU-ländernas ekonomiska framgång har i allmänhet en...

Hur ska konsumenter få mer inhemsk fisk

Fiskerinäringens värdekedja är en helhet som bildas av fisket, fiskodlingen och -förädlingen samt handeln. Hela värdekedjan har utvecklats i positiv riktning...

1,4 euro per dag för säker hållbart producerad mat

Jordbruket och i synnerhet jordbruksstöden väcker diskussion. Och det är bra. Det är en viktig sak, det är inte alltid så enkelt att förstå stödpolitikens...