Blogg

Inlägg med kategori Marja Savonmäki .

Genom att skydda växter skyddar vi livet

I hela världen firas som bäst, på initiativ av jord- och skogsbruksministeriet, FN:s internationella växtskyddsår. Årets huvudevenemang är den...