Blogg

Inlägg med kategori Vilma Turkki .

Ett ambitiöst ordförandeland strävar ihärdigt mot en ljusare framtid 

Det tyska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd inleddes i början av juli under ganska exceptionella omständigheter. Det föregående ordförandelandet...