Blogg

Inlägg med kategori Pentti Lähteenoja .

Beredskapspersonalen blev överraskad av hur snabbt och kraftfullt händelserna utvecklades under undantagsförhållanden

Enligt säkerhetsstrategin för samhället (2017) har jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde huvudansvaret för  strategiska uppgifter som...

Bostadsdatasystemet underlättar bostadsköp

Ett nytt bostadsdatasystem infördes vid ingången av 2019. Därefter har bostadsaktiebolag bildats direkt i digital form och aktiebrev trycks inte längre....