Blogg

Inlägg med kategori Mikko Peltonen .

EU:s nya ramprogram för forskning startar inom kort – är Finland redo?

I början av ett nytt decennium brukar vi blicka bakåt och analysera utvecklingen under den gångna tioårsperioden. På forskningsfältet har det hunnit ske ett...